Cody Hochstenbach

Woononrecht of waarom Nederland snakt naar een regering zonder de VVD

Woononrecht of waarom Nederland snakt naar een regering zonder de VVD
Recensie door Olivier Rieter

De stadsgeograaf Cody Hochstenbach  (1989) schrijft in een stilistisch sober, maar fel betoog over het onrecht dat er op het terrein van de volkshuisvesting in Nederland bestaat. Hochstenbach laat zien wat de gevolgen van het beleid van de overheid voor de economisch zwakkeren is geweest.

Lees meer