Recensenten van Literair Nederland

Johan Reijmerink

Johan Reijmerink is literatuuronderzoeker en poëzierecensent. Hij verdedigde aan de KU Leuven zijn onderzoek De andere stem over de invloed van het vertalen op de poëtische ontwikkeling van Bernlef. Hij schreef en schrijft recensies en artikelen over poëzie voor onder andere de Poëziekrant, Meander Magazine, Liter en Mantra. Zijn boek Met het oog op het eeuwige over de poëzie van Cees Nooteboom is in het voorjaar van 2023 verschenen.

Recensies van Johan Reijmerink: