15 februari 2011

Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen?

Met de overhandiging van het eerste Boekenweekgeschenk startte ook een publiekscampagne vooraf aan de Boekenweek met de vraag Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen? Initiatiefnemer UAF heeft een aantal bekende Nederlanders om een gemotiveerde boekentip gevraagd. Maar ook u kunt op de site van de UAF uw suggestie doen.

De UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk.

De campagne is geënt op de bekende uitspraak van Kader Abdolah, oud-UAF student, dat hij kort na zijn aankomst als vluchteling de schoonheid van de Nederlandse taal leerde kennen via Jip en Janneke van Annie M. G. Schmidt.

Geert Mak was één van de eersten die op de oproep reageerde met het noemen van Mijn kleine waanzin van Jan Brokken.
Hij beargumenteert zijn keuze als volgt: ‘Jan Brokken beschrijft in Mijn kleine waanzin op een prachtige – en vaak ook geestige – manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. Het is een must voor iedereen die de vezels van dit land beter wil leren kennen. Alles zit erin: het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en achter dat alles de schaduw van een koloniaal verleden. Zo’n typisch Nederlandse jeugd, je beleeft het zelf opnieuw, aan de hand van Jan Brokken.’

Aan het eind van de Boekenweek zal op 27 maart a.s. in Carré de top vijf van meest genoemde boeken bekend worden gemaakt.

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer