15 februari 2011

Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen?

Met de overhandiging van het eerste Boekenweekgeschenk startte ook een publiekscampagne vooraf aan de Boekenweek met de vraag Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen? Initiatiefnemer UAF heeft een aantal bekende Nederlanders om een gemotiveerde boekentip gevraagd. Maar ook u kunt op de site van de UAF uw suggestie doen.

De UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk.

De campagne is geënt op de bekende uitspraak van Kader Abdolah, oud-UAF student, dat hij kort na zijn aankomst als vluchteling de schoonheid van de Nederlandse taal leerde kennen via Jip en Janneke van Annie M. G. Schmidt.

Geert Mak was één van de eersten die op de oproep reageerde met het noemen van Mijn kleine waanzin van Jan Brokken.
Hij beargumenteert zijn keuze als volgt: ‘Jan Brokken beschrijft in Mijn kleine waanzin op een prachtige – en vaak ook geestige – manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. Het is een must voor iedereen die de vezels van dit land beter wil leren kennen. Alles zit erin: het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en achter dat alles de schaduw van een koloniaal verleden. Zo’n typisch Nederlandse jeugd, je beleeft het zelf opnieuw, aan de hand van Jan Brokken.’

Aan het eind van de Boekenweek zal op 27 maart a.s. in Carré de top vijf van meest genoemde boeken bekend worden gemaakt.

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer