Agenda

Vier lezingen over het werk van Charles Dickens

Literatuur als bron van kennis

Charles Dickens (1812-1870) is bekend als chroniqueur van het negentiende-eeuwse Engeland, met steeds opnieuw uitgegeven en verfilmde werken als Oliver Twist, Hard Times en Bleak House. Niet te vergeten zijn eigen leven  dat ook leest als een roman, doorspekt met figuren die verwant zijn met de personages uit zijn werk.

Literatuur als bron van mensenkennis en begrip van de wereld: het oeuvre van Charles Dickens is daar het perfecte voorbeeld van. Artsen, juristen, dominees, maar ook historici en sociale wetenschappers kunnen daar veel uit opsteken. Prof. mr. Jan Lokin (Rechtsgeschiedenis, UU) bespreekt in vier lezingen het werk en leven van Dickens en laat zien hoe actueel en relevant het nog steeds is.

Het vroege werk van Dickens, waarin hij de ellende van gevangenissen en armenhuizen tot in detail beschreef, had een enorme impact op de Engelse maatschappij. Ook nu nog levert het lezen van die boeken belangrijke inzichten over de inrichting van de maatschappij en hoe die inwerkt op individuele levens. Later schreef Dickens meer autobiografisch. Met een kritische maar zachtaardige pen beschreef hij de mens, niet alleen als persoonlijkheid, maar ook juist in zijn sociale rol. Artsen, juristen, dominees, maar ook historici en sociale wetenschappers kunnen daar veel van opsteken. Daarom wordt volgens het klassieke ideaal van de academie literatuur lezen aanbevolen. Juist kennis van cultuur en geschiedenis kan onze blik scherpen.

Prof. mr. Jan Lokin (Rechtsgeschiedenis) toont in vier lezingen over het werk van de Engelse schrijver Charles Dickens hoe literatuur kan werken als bron van mensenkennis en begrip van de wereld.

Programma: 11 oktober, Het leven van Dickens
18 oktober, De vroege werken
25 oktober, Latere romans
1 november, Engeland, Amerika en Kerstmis

Leestips & links
-Publiek moet Dickens controleren nrc.nl, 10 augustus 2011
-Charles Dickens op Wikipedia
www.dickens2012.org voor meer informatie.
-Volgens de Ierse auteur Joseph O’ Connor was Dickens een ‘punkrocker’.
-‘Literatuur verplicht het lijden – niet door ons te vertellen dat uiteindelijk alles goed komt, maar juist omdat ze laat zien dat het leven niet maakbaar is.’ Filosofie Magazine over tragiek en zinloosheid volgens Alain Finkielkraut.
-Dickens is nog lang niet dood. ‘Je moet de actualiteit in Dickens ontdekken.’

De lezingen zijn georganiseerd in samenwerking met Home Academy en vinden plaats in de Aula van het Academiegebouw. Domplein 29
Utrecht.

Meer informatie
Kijk of er veranderingen in het programma zijn bij de organisator: www.sg.uu.nl/programma

Tijd: 20.00-21.30 uur
Toegang: gratis