26 juni 2010

Tussen Glas en Engels – Karel Glastra van Loon en Peer Engels

Op 1 juli is het vijf jaar geleden dat Karel Glastra van Loon overleed. Om dat te herdenken verschijnt op die datum Tussen Glas en Engels.

Stichtelijk, vierkant, afgemeten, somber, weloverwogen, hoopvol, vredig, verwaaid, vaag, bestiaal, kommerlijk, wankel, subtiel, sportief. Dat zijn de groeten die de vrienden Karel Glastra van Loon en Peer Engels elkaar sturen in de briefwisseling die de twee voerden tussen mei ’91 en november ’93. Een deel ervan verscheen in het tijdschrift Mens & Gevoelens.

De twee leerden elkaar kennen in het Amsterdamse cabaretgezelschap Herenakkoord en wisten van meet af aan een stevige vriendschap op te bouwen. Onderwerpen als vrouwen en uitgaan worden moeiteloos verbonden aan eeuwigheid en politiek, verhalen worden uitgewisseld, fictie zowel als non-fictie zorgen voor zeer amusante, heel menselijke en vooral indrukwekkende brieven die nu bijna twintig jaar later nog steeds boeien.

Karel Glastra van Loon groeide kort daarna uit tot een literaire grootheid. Hij stierf in 2005. Van Peer Engels verscheen in 2008 de eerste vuistdikke roman Tinnen schreeuw. Karin Kuiper, de weduwe van Karel Glastra van Loon en zelf schrijfster, verzorgde het voorwoord.

Tussen Glas en Engels

Auteurs: Karel Glastra van Loon en Peer Engels
Verschijnt bij: Uitgeverij TIC (juli 2010)
Prijs: € 14,90

Recent

21 november 2017

Reizen in een binnenwereld

20 november 2017

Het leven ontwijken

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Geloven in een god die niet bestaat
Door Bernadet

Op de titel De Kunst van het Nietsdoen (2004) van Theo Fischer reageerden veel mensen met: ‘Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen.’ Daar ging het boek echter niet over. Het ging over Taoïsme; het niet steeds willen ingrijpen in de gebeurtenissen van je leven en de dingen naar je hand te willen zetten of bezweren.

Lees meer