Agenda

Tentoonstelling 'Het mooiste leeft in doodsgevaar'

In deze tentoonstelling wordt duidelijk gemaakt dat Chris J. van Geel een begaafd dichter en beeldend kunstenaar was. Ook zijn plaats als verbindingsfiguur in het toenmalig literaire en artistieke leven van zijn tijd wordt toegelicht. Van zijn vele contacten uit de periode 1938-1974 noemen we slechts Vasalis, Jan Hanlo, Nescio, Judith Herzberg, naast Moesman, Raedecker, Armando, Bernlef en Schippers. Van Geel woonde het grootste deel van zijn leven te midden van de natuur in Groet N.-H. en dat komt vooral in zijn gedichten tot uitdrukking. Zijn beeldende kunst omvat diverse perioden, die chronologisch aangegeven worden. Er wordt veel aandacht besteed aan zijn surrealistische werk, dat tot op heden vrij onbekend is gebleven. Nooit getoonde bijzondere boekuitgaven, brieven en foto’s zullen de tentoonstelling completeren

De vooroorlogse periode
In de jaren dertig werd Van Geel gevormd door twee heel verschillende stromingen. Als schilder voelde hij zich verwant aan het internationale surrealisme, als dichter stond hij dichtbij het Nederlandse Forum. Met fotograaf Emiel van Moerkerken behoorde hij tot de jongste surrealisten en dat vond zijn weerslag in exposities tussen 1938 en 1942 in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

De naoorlogse periode
In de periode na de oorlog brak in de schilderkunst COBRA door en in de letterkunde De Vijftigers. Het surrealisme ging op in het modernisme waarbij men vergat dat dit al voor de oorlog een zelfstandige richting was. Ogenschijnlijk is daardoor een breuk tussen oud en nieuw ontstaan maar nu men meer zicht heeft op het werk van Van Geel (ook omdat hij twee kunstdisciplines vertegenwoordigt) blijkt dat het juist Van Geel is die bij uitstek een scharnierfunctie vertolkt tussen de oude en nieuwe kunst, tussen de voor- en de naoorlogse periode.

Begeleidend materiaal
Bij de tentoonstelling verzorgt het literaire tijdschrift De Parelduiker een themanummer over het leven en het werk van Chr. J. van Geel.

Gelijktijdig verschijnt bij Uitgeverij Van Oorschot een bloemlezing uit de gedichten van Chr. J. van Geel: “Het mooiste leeft in doodsgevaar”, gekozen en ingeleid door Willem Jan Otten.

Tot 2 augustus in Museum Kranenburgh, Bergen (NH). www.museumkranenburgh.nl