Zonder schrammen vaart niemand wel

Ongefrankeerde brieven

Ongefrankeerde brieven
Recensie door Huub Bartman

Als Max Niematz op 20 februari 2020 Anton Dautzenberg per mail benadert met het voorstel een correspondentie te starten in de vorm van Ongefrankeerde brieven met als oogmerk deze ‘in een volgend leven nog eens onder die noemer te publiceren’, reageert Dautzenberg enthousiast.

Lees meer