Viriginia Woolf

Pleidooi voor intellectuele vrijheid voor vrouwen

Pleidooi voor intellectuele vrijheid voor vrouwen
Recensie door Niels Vonberg

De eersteling van uitgeverij Chaos betreft een nieuwe vertaling van Virginia Woolfs A Room of One’s Own uit 1929 met als toegevoegde waarde een briefwisseling tussen Simon(e) van Saarloos en Gloria Wekker.

Lees meer