Vincent Hunink

‘Geen boek zo slecht of er staat wel iets nuttigs in’

‘Geen boek zo slecht of er staat wel iets nuttigs in’
Recensie door Vic Veldheer

Plinius was senator en consul van Rome maar ook advocaat en letterkundige. Hij leefde van ca. 62 tot ca. 113 na Chr. Hij was een ontwikkeld, humaan en rijk man.

Lees meer