Uitgeveriij Augustus

Recensie door Lodewijk Lasschuijt

Recensie door Lodewijk Lasschuijt
Recensie door Lodewijk Lasschuijt

Er is zo langzamerhand geen straat meer in Nederland of er woont wel een schrijver. Iedereen die op de middelbare school een redelijk opstel schreef, voelt zich geroepen om een boek te schrijven.

Lees meer