‘t Manco

Ik wil begrijpen wat er staat en waarom het er staat

Ik wil begrijpen wat er staat en waarom het er staat
Interview door Adri Altink

Met De wedergekeerden van Georges Perec (1936-1982) leverde Guido van de Wiel op de palindroomdatum 22.02.2022 zijn tweede vertaling af van deze auteur. Zijn eerste was ’t Manco in 2009.

Lees meer

’k Wens het permenente en evenzeer het efemere te beleven!

’k Wens het permenente en evenzeer het efemere te beleven!
Recensie door Adri Altink

In het werk van Georges Perec spelen hij en zijn lezers een spel met elkaar. Dat heeft alles te maken met de uitgangspunten van OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), het gezelschap van wiskundigen en schrijvers dat zich toelegde en nog steeds toelegt – want OuLiPo is springlevend met als huidige voorzitter Hervé Le Tellier die in 2021 de Prix Goncourt won – op taalkundige en literaire experimenten met de lezer aan de andere kant van het speelbord.

Lees meer

Zomerlezen - Herlezen

Drie leestips van Adri Altink

Als ik drie boeken als tip voor de vakantie moet noemen denk ik het eerst aan Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Maar dat las iedereen natuurlijk al.

Lees meer

Waarin een handicap tot een bijzondere kracht wordt

Waarin een handicap tot een bijzondere kracht wordt

Dit Franse boek uit 1969, dat veel in zich heeft van een postmoderne roman, is geschreven zonder de letter “e”. Dat genereert op zich al een soort proza dat anders is dan wanneer de schrijver zonder inperking zou schrijven.

Lees meer