Reinier van Houwelingen

Waardigheid in lompen

Waardigheid in lompen
Recensie door Reinier van Houwelingen

In de De trotse bedelaars draait het om vier personages. Gohar, de belangrijkste van de vier, is de onthechte filosoof. Als voormalig universitair docent heeft hij bewust gekozen voor een leven zonder bezittingen en zonder werk.

Lees meer

Hoe een Nobelprijswinnaar doorbrak met een klucht

Hoe een Nobelprijswinnaar doorbrak met een klucht
Recensie door Reinier van Houwelingen

Tortilla Flat, de roman uit 1935 die John Steinbeck bekendheid bracht, is een lofzang op armoede. Geen verontschuldiging ervan, geen aanklacht ertegen, nee een ode aan paisanos, de lanterfantende en wijnzuipende armoedzaaiers die deze roman bevolken.

Lees meer

Hinken op twee (of meer) gedachten

Hinken op twee (of meer) gedachten
Recensie door Reinier van Houwelingen

De manier waarop Walser het verhaal begint, is vanuit een klassieke romanopvatting gezien nogal merkwaardig. In de derde zin verwondert de hoofdpersoon zich erover dat hij een paraplu bij zich heeft, een gebruiksvoorwerp dat hij in zijn vroege jaren nooit bezeten heeft.

Lees meer

Een verstikkende vertelling over misbruik

Een verstikkende vertelling over misbruik
Recensie door Reinier van Houwelingen

‘Met gevaar voor eigen leven daalde ik vannacht, in mijn droom, af in een ravijn en op de bodem ervan trof ik een dode vrouw aan.’ Zo begint Caroline Lamarche deze tekst, een monoloog die aanvankelijk bedoeld was om te worden uitgesproken (de verantwoording geeft meer informatie over het hoe en wat).

Lees meer

De strijd tegen het fascisme, een getuigenis

De strijd tegen het fascisme, een getuigenis
Recensie door Reinier van Houwelingen

In Spanje liet het fascisme al brutaal zien waar het op uit was, halverwege de jaren dertig van de 20e eeuw. De Spaanse burgeroorlog bleek een voorafschaduwing van wat er niet veel later te gebeuren stond in heel Europa.

Lees meer

Over rattenvangers en dwangwilligen

Over rattenvangers en dwangwilligen
Recensie door Reinier van Houwelingen

De term ‘dwangwillige’ vat treffend het leven samen van de hoofdpersoon uit De reparatie van de wereld. Georg Kempf representeert de man op straat die door de ideologieën van zijn tijd opgetrommeld wordt, om nu eens te dansen naar de pijpen van de één en dan weer die van de ander.

Lees meer

De autobiografische roman als therapie

De autobiografische roman als therapie
Recensie door Reinier van Houwelingen

Tot degenen die zich al schrijvende proberen te verhouden tot het milieu waaruit men komt, behoort ook Philip Snijder. Vaak gaat het om de afkomst uit een beknellende omgeving, bijvoorbeeld een religieuze gezindte.

Lees meer

Tweemaal delven in een literaire niche

Dubbelrecensie door Reinier van Houwelingen

Een filosofisch getoonzet toneelstuk en een met de vertelvorm experimenterende novelle, het zijn nogal verschillende teksten waarover het hier gaat. Beiden verschenen in de ‘Franse reeks’ van uitgeverij Vleugels dat in ons taalgebied het platform vormt voor exclusieve, vertaalde Franstalige literatuur uit de 20e eeuw.

Lees meer

Surfen in plaats van duiken

Surfen in plaats van duiken
Recensie door Reinier van Houwelingen

De Oostenrijkse kinderpsychiater Paulus Hochgatterer bevindt zich als arts-schrijver in het goede gezelschap van onder meer Anton Tsjechov, Simon Vestdijk en Pío Baroja. In Nederland kreeg hij enige bekendheid met het boek De dag dat mijn grootvader een held werd.

Lees meer

Er staat veel op het spel in de verhalen van Stefan Zweig

Er staat veel op het spel in de verhalen van Stefan Zweig
Recensie door Reinier van Houwelingen

In 1942 publiceerde Stefan Zweig zijn laatste en beroemdste verhaal, Schaaknovelle. Datzelfde jaar voltooide hij zijn memoires en aansluitend pleegde hij samen met zijn vrouw zelfmoord. Uitgave van de novelle vond plaats in Buenos Aires, waarnaar ook de personages uit het verhaal per oceaanstomer op weg zijn en waarheen de schrijver…

Lees meer

Onafwendbaar onheil

Onafwendbaar onheil
Recensie door Reinier van Houwelingen

Er komen diverse fantasiewoorden voor in Daisy Johsons debuutroman, zoals ‘sjeesjtijd’, ‘sproenken’ en ‘harpiedoedel’.  Een grote rol speelt ‘de Bonak’, die staat voor datgene waar we bang voor zijn. Is de Bonak een reële dreiging of creëren wij zelf het gevaar? 

Lees meer

Moeder en vader: de reconstructie

Moeder en vader: de reconstructie
Recensie door Reinier van Houwelingen

Van zijn vader leerde P.F. Thomése dat mensen door verhalen aan elkaar verbonden zijn, en dat we loze eindjes worden als we niet doorvertellen. De schrijver noemt zich een erfgenaam van verhalen.

Lees meer