Rebekka W.R. Bremmer

Een wereld van overkanters en eilanders

‘Ik weet niet of ik weer thuiskom.’
‘Je bent een visser,’ zegt Geeske, ‘Geen enkele visser weet of hij ’s avonds thuiskomt.’
(…)
‘Ik ben een molenaarszoon.’ 

Lees meer