Literaire Canonenquete

Enquête over Nederlandstalige literaire canon 2022

Enquête over Nederlandstalige literaire canon 2022

Een aantal organisaties heeft zich opgeworpen om 20 jaar na de canonenquête die georganiseerd werd door de toenmalige stichting DBNL, weer een Literaire Canonenquête te houden.
Welke boeken doen er écht toe?Welke werken behoren volgens u tot die Nederlandstalige canon?

Lees meer