Leo Henri Ferrier

Groter bewustzijn door Atman

Groter bewustzijn door Atman
Recensie door Thomas van Houwelingen

Atman is een begrip uit het hindoeïsme dat zoiets betekent als het zelf, of de diepere, hele essentie van het bewustzijn. Vanuit dat diepe zelf verdwijnen verschillen tussen mensen. Iedereen heeft wel een eigen vorm, maar heeft dezelfde essentie.

Lees meer

Oogst week 16 - 2023

Oogst week 16 – 2023
door Carolien Lohmeijer

In een interview in Trouw van april 2022 vertelt (stads)bioloog Remco Daalder dat hij zich nooit verveelt als hij ergens moet wachten omdat er altijd vogels zijn. In zijn columns voor het NRC Handelsblad die hij tot december van datzelfde jaar schreef, beperkte hij zich niet tot alleen die vogels.

Lees meer