Kind van alle volken

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Recensie door Andrea Kučerová

Kind van alle volken is het verhaal van Minke, een Javaanse jongeman van adellijke komaf, die langzaamaan loskomt van zijn traditionele, feodale omgeving en steeds bewuster wordt van de funeste impact van het koloniale regime en van de noodzaak om zich daartegen te verzetten.

Lees meer