Geert Janssen

Basis van ons collectieve denken stamt al uit de 16e eeuw

Basis van ons collectieve denken stamt al uit de 16e eeuw
Recensie door Adri Altink

In de inleiding staat over de vluchtelingen uit Oekraïne: ‘Vastbesloten om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, ontstaken grote delen van Nederland in een liefdadigheidseuforie’. Het maakte dat ‘sommige opiniemakers voorzichtig durfden te hopen op een cultuuromslag in onze omgang met vluchtelingen’.

Lees meer