De schaduw van een vriend

Verdomme...!

Verdomme…!
Recensie door Huub Bartman

Marcel en Edgar hebben vijf jaar geleden het achtste lustrum georganiseerd. Ze waren indertijd nog met zijn vijven over. Hoewel ze elkaar onregelmatig zagen, vormden Edgar, Marcel, Ferdinand, Philip en Xavier altijd een hecht clubje gezworen kameraden.

Lees meer