Agenda

Symposium Jeugdliteratuur

Op 27 januari a.s. organiseert de Universiteit van Tilburg een symposium over jeugdliteratuur met als thema Iedereen leest! Een doorgaande leeslijn voor meisjes en jongens.

Uit leesonderzoeken blijkt al dat meisjes en vrouwen meer lezen dan jongens en mannen. Tevens is gebleken dat meisjes en jongens van andere genres houden.

Tijdens het symposium gaan diverse deskundigen in op de verschillen in leesvoorkeuren van jongens en meisjes. Waarom lezen meisjes meer dan jongens, wat zijn precies de voorkeuren van meisjes en van jongens. Verschillen die voorkeuren ook als het gaat om andere media? Sluit het aanbod voldoende aan bij de verschillende interesses? Hoe kunnen jongens gestimuleerd worden om te lezen?

Het programma bestaat uit een plenaire openingslezing, een keuzeprogramma van lezingen die zijn ondergebracht in vier thema’s, en een plenaire slotlezing. De vier thema’s zijn gebaseerd op verschillende fasen in de culturele en literaire socialisatie van kinderen en jongeren (thema 1 Voorschoolse en vroegschoolse leeftijd, thema 2 Basisschool, thema 3 VMBO, thema 4 HAVO/VWO).

Tijdens het symposium wordt ook de E. du Perronprijs uitgereikt.

Voor meer informatie en aanmelding (vóór 18 januari): http://www.uvt.nl/faculteiten/fgw/jeugdliteratuur/