Agenda

Stof #6 – De Eerste Wereldoorlog

Agenda

STOF is een maandelijks themaprogramma in theater Oostblok te Amsterdam. Komende vrijdag en zaterdag is er een programma rond het thema ‘De Eerste Wereldoorlog’.

Patrick Dassen, schrijver van Sprong in het Duister is komende vrijdag te gast in theater Oostblok. In de vele boeken over de Eerste Wereldoorlog die in 2014 verschenen, nam het boek van Patrick Dassen een unieke plaats in. Dassen gaat uitgebreid in op de aanloop naar deze massaslachting en op de vraag hoe de Eerste Wereldoorlog Duitsland veranderde.

Deze zesde editie, Stof #6 brengt ook de muziektheater voorstelling, l’Histoire du Diable, van Ausdauer, volgens de Theaterkrant een mix van Stravinsky’s l’Histoire du soldat en Sympathy for the devil van The Stones.

Verdere sprekers zijn:
Barry Hofstede vertrok als dienstplichtig soldaat in november 1992 op vrijwillige basis naar Busovatsa, in het westen van Bosnië. Toen hij zes maanden later terugkwam was er van zijn idealisme weinig over. Hij zocht psychische hulp, schreef toneel en een boek over zijn ervaringen en was getuige voor het Joegoslavië-tribunaal.

Conny Kristel studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1998 op het proefschrift Geschiedschrijving als Opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging. Sinds 2002 is zij in dienst van het NIOD als senior-onderzoeker. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de impact van massaal geweld en vervolging. Op dit moment doet ze onderzoek naar de collectieve ‘receptie’ in Nederland van het militaire en revolutionaire geweld van de jaren 1914-1919.


STOF #6

Vrijdag 24 oktober 20:00 -23:00 uur
L’histore du Diable, muziektheater van Ausdauer
Patrick Dassen, schrijver van Sprong in het Duister
Toneelschrijver en oorlogsveteraan Barry Hofstede

Zaterdag 25 oktober 20:00 – 23:00 uur
L’histore du Diable, muziektheater van Ausdauer
NIOD-onderzoeker Conny Kristel
Jazz in de foyer.

Adres: Sajetplein 39 Amsterdam
Kaartverkoop
Kijk voor meer informatie op de site van Oostblok