Agenda

Stichting Perdu bestaat 25 jaar!

Perdu is in Antwerpen begonnen als boekhandel “voor beschadigde literatuur” en binnen 25 jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste en leukste literaire plekken in Amsterdam. Niet alleen is bij Perdu de grootste poëziecollectie in Nederland te vinden, bovendien is in de eigen theaterzaal het literaire experiment wekelijks springlevend. Dichters, schrijvers en denkers proberen er hun werk uit, bediscussiëren het, komen er op nieuwe ideeën. Niet zelden ontstaan er mede dankzij Perdu nieuwe ontwikkelingen in de literaire wereld in Nederland.

Over Perdu
Stichting Perdu wordt al meer dan een decennium in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Ook met betrekking tot het Kunstenplan 2009-2012 wordt Perdu structureel gesubsidieerd.

Stichting Perdu bestaat uit:
– Poëzieboekhandel Perdu
– De Avonden van Perdu (literaire programma’s op de vrijdagavond)
– Uitgeverij Perdu

Poëzieboekhandel
Perdu is de enige boekhandel in Nederland die zich specialiseert in poëzie. Zowel nieuwe als oude dichtkunst, zowel mainstream als experimenteel en zowel Nederlandse als buitenlandse poëzie is hier te vinden.

Avonden
Perdu brengt in haar eigen theaterzaal aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam wekelijks een literair programma. Die programma’s zijn meer dan een eenvoudige voordracht. De Avondenredactie, bestaande uit gedreven vrijwilligers met een literaire, filosofische of kunstzinnige achtergrond, neemt essayistische vragen en stellingen als uitgangspunt voor haar programma. Hier worden sprekers bij gezocht die openstaan voor de uitdaging om via interdisciplinair experiment en reflectie te trachten nieuwe ontwikkelingen in de literatuur te signaleren, te begrijpen of in gang te zetten.

Uitgeverij Perdu
Perdu heeft in de voorbije jaren een naam opgebouwd als uitgever van de historische avant-garde en van nieuwe Nederlandse poëzie. Dichters F. van Dixhoorn en Erik Lindner zijn bij Uitgeverij Perdu gedebuteerd en vertaald werk van bijvoorbeeld Alfred Jarry en Anatoli Mariëngoff vond via Perdu zijn weg naar een Nederlands lezerspubliek.

Jubileum Perdu: 25 jaar Verloren Tijd
Stichting Perdu trapt haar jubileumjaar af op 20 februari, 19.30 uur, met een feestelijk Estafettegesprek in De Nieuwe Anita. Ook wordt er die avond een speciale Perdu-editie van literair tijdschrift De Gids gepresenteerd. En er is ruimte om te dansen en te drinken. Meer informatie vindt u op www.perdu.nl. Met ondermeer: Xandra Schutte, Erik Lindner, Patricia de Groot, Samuel Vriezen, Jacq Vogelaar (o.v.), Sven Vitse.

In februari 1984 vestigde zich in de Amsterdamse Pijp een bijzondere boekhandel: De Verloren Tijd. Nog geen half jaar eerder had de boekhandel “voor beschadigde literatuur” het levenslicht gezien in Antwerpen. Nu, 25 jaar later, is die boekhandel uitgegroeid tot de Stichting Perdu die nauwelijks meer uit literair Amsterdam is weg te denken. Om dat te vieren organiseert Perdu op 20 februari a.s. een verjaardagsfeest.

Perdu viert haar verjaardag niet in haar eigen zaal, maar is te gast bij de Nieuwe Anita, de multidisciplinaire undergroundzaal aan de Frederik Hendrikstraat. Daar zullen vanaf 19.30 verschillende feestelijkheden plaatsvinden.

Presentatie special De Gids
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Perdu brengt De Gids, het oudste literaire tijdschrift in Nederland, een speciaal aan Perdu gewijd nummer uit. Dichters en vrijwilligers uit heden en verleden komen erin aan het woord. Het nummer krijgt zijn doop tijdens dit verjaardagsfeest en is uiteraard ook hier voor het eerst te koop.

Estafettegesprek
Volgens Chris Keulemans, oprichter van Perdu, maakt het elektronische debat, dat zo uitbundig op weblogs wordt gevoerd, het live-debat niet overbodig, maar toont het juist aan dat het levende gesprek nog steeds waarde heeft. Als het goed gevoerd wordt, is het levende gesprek een kunstvorm. Deze vaststelling is het uitgangspunt van het “estafettegesprek”: een experimenteel debat dat zo’n twee uur in beslag zal nemen. In deze estafette, waaraan twaalf sprekers deelnemen, zitten er nooit meer dan drie aan tafel. Als in een estafette wisselen de gesprekspartners elkaar af, terwijl het besprokene de tafel nooit verlaat. Ter inspiratie worden de sprekers volgens het principe van het toeval met citaten uit het archief van Perdu geconfronteerd: flarden uit boeken, tijdschriften, notulen, jaarverslagen. Tezamen met de persoonlijke bagage die iedere gesprekspartner naar de tafel meeneemt, vormen deze de Grote Gespreksinhoud die zich gedurende twee uur door de tijd morpht.

Dansen
Na afloop kan er gepraat, gedronken, gezongen en gedanst worden. Komt allen! Zegt het voort! (Perdu.nl)