Rainer Maria Rilke – Nieuwe gedichten

Rainer Maria Rilke had al naam gemaakt als dichter met zijn bundels Das Stundenbuch en Das buch der Bilder toen  hij de literaire wereld versteld deed staan en wereldfaam verwierf met de publicatie van zijn tweededelige Neue Gedichte in 1907 en 1908. Hij verzamelde daarin het beste werk uit zijn vruchtbaarste periode, die hij grotendeels doorbracht in Parijs. In zijn gedichten (‘Ding-Gedichte’, zoals de dicher ze zelf noemde) probeerde Rilke zijn eigen emoties uit te bannen, gevoelens die tussen dichter en gedicht staan, zodat hij ‘objectieve’ kunst kon maken.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) werd in Praag geboren. Onder druk van zijn ouders volgde hij een militaire opleiding, maar die rondde hij nooit af. In Parijs werkte hij als secretaris van Auguste Rodin en raakte diep onder de indruk van diens werk. Rodin, zei hij later, had hem leren kijken.

‘Rilke moet je niet, nee, die mag je lezen. Telkens weer.’ F. Starik

Rainer Maria Rilke, Nieuwe gedichten, vertaald en toegelicht door Peter Verstegen, met een nawoord van F. Starik, 394 pagina’s, Uitgeverij Atheneum Polak en Van Gennep.

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer