Fjodor Dostojevski – De vrouw van een ander en de man onder het bed

Teaser met een laag soortelijk gewicht

Recensie door Rein Swart 

Het boekje met het formaat van een zakagenda en een hele lange titel is slechts een teaser. Het verhaal dat erin staat moet de lezer op temperatuur brengen voor de nieuwe uitgave van De idioot die in een vertaling van Arthur Langeveld november 2013 verschijnt. Een kortingsbon is bijgevoegd.

De vrouw van een ander en de man onder het bed is een wat drakerig verhaal in twee delen met een, zoals de titel af aangeeft, hoog slapstick gehalte. Het is een spraakverwarring tussen twee mannen, die gaat over een vrouw.

Het eerste deel speelt zich af voor een voormalige generaalswoning, die door een knappe jonge man gehuurd wordt. De twee mannen die elkaar voor die woning ontmoeten stellen zich niet meteen voor: het heertje draagt een wasberenpels, de jongeman een overjas met tressen. Het heertje biedt om te beginnen zijn verontschuldigingen aan. Hij wil de jongeman iets vragen, maar durft niet zo goed en draait erom heen. Het kost hem veel moeite om zijn vraag te stellen. Deze gaat over een vrouw, die zich binnen moet bevinden. Hij wil dat weten voor een vriend die verderop wacht. Het gaat om diens vrouw. De jongeman paradeert al een tijdje voor de woning en wacht op een vrouw. De lezer maakt daaruit op dat om het dezelfde persoon gaat.

In het tweede deel komen de mannen elkaar weer tegen, maar nu onder het bed van de knappe Liza die bezoekt krijgt van haar echtgenoot, een grijsaard. De jongeman ligt er al onder als het heertje geschrokken naast hem schuift. Weer dezelfde verwarring over wie wie is. Het heertje, dat op onderzoek uit is gegaan, omdat hij ontdekt heeft dat zijn vrouw een afspraak heeft in dit huis, beseft op een bepaald moment dat hij een etage te laag is.

Het is niet wat het lijkt in dit verhaal. Het heertje, dat Ivan Andrejevitsj heet, is onbetrouwbaar. Hij is statig en snel op de teentjes getrapt maar erg bang om voor zijn gevoelens uit te komen.
‘Maar meneer! U behandelt mij, alsof ik niet meer dan een oude schoenzool ben,’ sprak Ivan Andrejevitsj in een opwelling van de meest deemoedige wanhoop en met een stem, waar een smeekbede in klonk. ‘Behandelt u mij met wat meer achting, een heel klein beetje meer achting – en ik zal u alles vertellen!’
Een mooi voorbeeld van een Slavische mentaliteit.

Voor de lezer is het eerste deel door de leugenachtigheid nogal verwarrend. Ook doordat het soms onduidelijk is wie wat zegt. Af en toe meldt de verteller zich. In het tweede deel uit hij zijn ergernis over het gedrag van Ivan Andrejevitisj, die onder het bed van een knappe dame gekropen is:
‘Ik weet niet voor wie Ivan Andrejevitsj zichzelf op dat ogenblik wel hield! Ook weet ik niet wat hem eigenlijk verhinderde de echtgenoot gewoon tegemoet te treden en hem te verklaren hoe hij in deze situatie verzeild was geraakt, om hem te bekennen dat hij zonder het te willen zich alleronfatsoenlijkst gedragen had, zijn excuses aan te bieden en dan te verdwijnen, weliswaar weinig eervol en zonder roem, maar tenminste op hoogstaande, onbedekte wijze.’   

Wellicht maakt dit verhaal, dat niet zo veel om het lijf heeft, juist nieuwsgierig naar de nieuwe uitgave van De idioot, dat een heel wat zwaarder soortelijk gewicht heeft en dat is niet alleen letterlijk bedoeld.
De vrouw van een ander en de man onder het bed

Auteur: Fjodor Dostojevski
Vertaald door: Arthur Langeveld
Verschenen bij: Uitgeverij Van Oorschot
Prijs: € 7,50

Omslag De vrouw van een ander en de man onder het bed  -  Fjodor Dostojevski
De vrouw van een ander en de man onder het bed
Fjodor Dostojevski
ISBN: 9789028250901

Recent

4 februari 2023

Nooit meer huiswerk

3 februari 2023

Een geredde strook met verhalen

Over 'Rombo' van Esther Kinsky
2 februari 2023

Wezenlijke stukjes uit het leven van een jonge, zoekende vrouw

Over 'Het Liefdesinterbellum' van Ine Boermans
1 februari 2023

Wat verscholen ligt onder de oppervlakte

Over 'Wit op wit' van Ayşegül Savaş
31 januari 2023

Voortrazende realiteit

Over 'Het gelijk van honderd tegelijk zingende bossen' van Pieter Boskma

Verwant

Mens

Over 'Geert van Oorschot, uitgever' van Arjen Fortuin