Recensie: Een Nederlander in de wildernis – Luc Panhuysen

Recensie door: Karel Wasch

Dit is een boek van journalist/historicus Luc Panhuysen over de reizen van de Nederlandse avonturier Robert Jacob Gordon in Zuidelijk Afrika.
Panhuysen verdiende zijn palmares al eerder met o.a. De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt. en Rampjaar 1672. Hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte. Dat laatste boek stond op de longlist voor de AKO-prijs.??

Robert Jacob Gordon (1743-1795) is vrijwel vergeten in Nederland. Maar in de achttiende eeuw was deze Nederlander van Schotse afkomst een bekendheid. Hij maakte lange reizen door het nog ongerepte Zuidelijk Afrika en liet een fabuleuze verzameling journaals, kaarten, tekeningen en schilderijen na. Deze Atlas Gordon bevindt zich tegenwoordig in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. In Een Nederlander in de wildernis is een 32 pagina’s tellend kleurenkatern opgenomen met beeldmateriaal uit deze Atlas Gordon.
Gordon biedt ons een unieke blik op het tijdperk van de Verlichting, toen kolonialisme samenging met een enorme honger naar kennis. Hij was bevriend met zowel vooraanstaande wetenschappers als inheemse stamhoofden. Zijn veelzijdigheid maakt hem uniek. Hij was niet alleen VOC-militair, diplomaat en botanist maar in de wildernis noodgedwongen ook zoöloog, cartograaf en antropoloog.

De beschrijvingen van zijn hand zijn kostelijk. In 1778 bijvoorbeeld: ‘Omtrent sons ondergang sag ik met mijn sak telescoop het eerste kameeleopard: hij kwam naar ons toe in syn Coers na de rivier, somtijds stond hy stil en beweegde syn hals, op de ene dan op de nadere syde als de mast van een schip dat op see voor top en takel overhaald.’ Het gaat hier om een giraffe en Gordon schiet het dier neer, eet het vlees en legt alles van het stoffelijk overschot vast in geschrift en tekening.
Luc Panhuysen beschrijft in dit boek de persoon Gordon en zijn ontdekkingsreizen, aan de hand van origineel bronmateriaal. Wij maken zijn ontberingen en hoogtepunten mee, vanaf de eerste ontdekkingsreis tot aan zijn dramatische levenseinde, dat vrijwel samenviel met het einde van de Nederlandse republiek.
Aanvankelijk een begenadigde ontdekker ontpopt Gordon zich op zijn oudere dag toch helaas als een wat ijdele man. Temidden van zijn relikwieën van de reizen resideert hij in Kaapstad op het landgoed Schoonder Sigt en kan nauwelijks kritiek verdragen. De tijd heeft hem ingehaald, zo lijkt het.

Hij was, zoals gezegd, goed bevriend met vooraanstaande wetenschappers én met inheemse stamhoofden. Ook bekritiseerde hij fel de boeren, die de inheemsen afschoten alsof het ongedierte was. ‘Dese onse boeren zijn slechte menschen zonder enige deugt of menschlievendheid en denken dat dese wilden doodt te schieten niets is.’ Hijzelf was overtuigd van de superioriteit van de blanken, maar had een zeker respect voor de Hottentotten, Bosjesmannen en Kaffers. Hij schrijft: ‘Amuseerde my seer met de Bosjesmans dat een goed volk was.’

??Het leuke aan dit boek is, dat Panhuysen een levendige stijl vermengt met een gedegen historische studie. Dat levert veel lezenswaardigs op, ook voor de minder historisch ingestelde lezer. ??
?

Een Nederlander in de wildernis
De ontdekkingsreizen van Robert Jacob Gordon in Zuid-Afrika?

Auteur: Luc Panhuysen
Verschenen bij: ?Uitgeverij Nieuw Amsterdam?
Prijs: € 18,95

steun-ons

Vond u dit een boeiende bijdrage? Help ons dan om hoogwaardige en interessante boekbesprekingen en berichten te blijven publiceren!
Met 4 redacteuren en zo’n 40 medewerkers - allen onbetaald -, publiceren we op jaarbasis meer dan 200 recensies, berichten, columns en interviews. Dat doen we al 15 jaar. Ons grote archief willen we beter vindbaar maken. Dat kost zo’n € 1.200,-. Uw hulp daarbij waarderen wij enorm!

Recent

21 maart 2018

Meesterlijke vermenging van feit, fictie en reflectie

Over 'Levensberichten' van Sander Kollaard
20 maart 2018

Liever het zwembad dan de zeven zeeën

Over 'Happy' van Sasja Janssen
19 maart 2018

Moeder gaat dood

Over 'In extremis' van Tim Parks
15 maart 2018

Dingen die getuigen van diepe emotie - feminisme 1.000 jaar geleden

Over 'Het hoofdkussenboek' van Sei Shonagon
15 maart 2018

Lofzang op de verbeelding

Over 'De vrolijke verrijzenis van Arago' van Tomas Lieske