Adriaan van Dis – Tikkop

Hoe recht in de leer kan je zijn?

Recensie door Carolien Lohmeijer

Mulder voelt zich oud en onzeker na een beroerte. Hij ontmoet zijn oude verzetsvriend Donald die hem aanspreekt met zijn naam van toen: Marten. Samen zijn ze lid geweest van Fraternité, een geheime anti-Apartheidsorganisatie. Donald nodigt hem uit om naar Zuid-Afrika te komen om een paar tochten, ‘sentimental journeys’, te maken. ‘Om herinneringen op te delven, hoe bezwaarlijk ook.’

Zo die herinneringen al bezwaarlijk zijn, de realiteit in het huidige Zuid-Afrika blijkt bepaald niet rooskleurig, en in het geheel niet conform de idealen die de vrienden eertijds koesterden.

Mulder wil niet logeren in het grote, goed beveiligde en comfortabele huis van zijn vriend. Daarom huurt hij een afgeleefd, eenvoudig zomerhuis: ‘zonder luxe woont u veiliger’. De troosteloosheid druipt vervolgens van de eerste pagina’s af. Zijn huisje is een vieze bouwval, het dorp is arm en verloederd, de zwarte jeugd is verslaafd aan de tik en daardoor crimineel en de blanke bevolking leeft in angst en achter dikke muren en sloten. En Mulder is naïef. Hij gaat niet in op het aanbod van Donald om met de auto naar het naburige Distriksdorp te rijden om inkopen te doen. Hij gaat liever naar de winkeltjes waar de bevolking zelf ook koopt. ‘Hij stond erop alles zelf te ontdekken.’
Binnen no time is hij verdwaald en komt hij terecht in een krottenwijk, wordt hij belaagd door een groepje bedelende kinderen en loopt hij een nare wond op als gevolg van een hondenbeet.

Met maar weinig woorden weet Van Dis de huidige situatie in Zuid-Afrika te schetsen. Het is geen hoopgevend beeld dat je krijgt. ‘[…] de vissers dronken in de haven – hun boten voor lijk op de helling – en de vrouwen klagend, en de dochters barende, en de stropers met de prikstok omhoog, en de blanken achter hun muren, en de tikkoppe die speling zochten in hun hel.
Was dit waar ze in Parijs van droomden? Waarom had Donald zijn hoop tot een duinpan teruggebracht?’ (p. 92)

Pas na een tijdje krijg je door dat het verhaal in Tikkop een kapstok is. Waar het om draait is de liefde voor een land. En om gezamenlijke idealen, al hebben die dan een verschillende oorsprong. Want dat de drijfveer achter Marten’s lidmaatschap van de verzetsbeweging een totaal andere was dan die van Donald wordt allengs duidelijker. Ook in hun houding en gedrag in de huidige situatie verschillen de beiden vrienden. Mulder lijkt socialer maar is naïef, Donald is door schade en schande wijzer geworden maar hij boet uiteindelijk in als de werkelijkheid hem inhaalt.

Ligt de nadruk in het eerste deel van het boek vooral op Mulder, gaandeweg de roman verschuift die naar Donald. Hij worstelt nog steeds. Met zichzelf, met de keuzes die hij gemaakt heeft, met zijn achtergrond en opvoeding en met zijn omgeving. Dat dat ingewikkeld is, wordt duidelijker naarmate je meer over hem te weten komt. Donald blijkt de zoon van een invloedrijke ‘apartheidsideoloog’.
In een van hun laatste gesprekken is Mulder vlijmscherp: ‘[…] In Parijs was je het strengst van allemaal, altijd gespitst op verraad, omdat je jezelf wantrouwde. Je wou niet als je vader worden, maar hij zit wel in je. En je wou je losmaken van die Afrikanerkliek, die zit ook in je. En die klote Apartheid zit in je, zoals bij iedereen van jouw generatie die in dit zieke land is opgegroeid. Toch stond je je voor op de zuiverste motieven. Analyses, geen sentiment. Geloof je het zelf? Je bent net zo zwak als ik. […]’ (p. 200).
Het boek zit vol met dit soort rake dialogen.

Boeiend is de manier waarop de oude vriendschap zich opnieuw ontwikkelt. Twijfelde Mulder in het begin nog wel eens aan het contact dat hij had met Donald, uit hun gesprekken blijkt later dat er sprake is van steeds meer diepgang. Hard kunnen ze zijn tegen elkaar, maar eerlijk zijn ze ook.
In het begin van het boek zegt Donald: ‘Ek hou van hierdie plek’. Mulder antwoordt: ‘Om het verleden?’ ‘Nee, om de toekomst.’ antwoordt Donald. Dat hij daarna afgeserveerd wordt door Mulder doet niets af aan de schoonheid van die woorden. En al helemaal niet aan de hoop die eruit spreekt. Een prachtig boek die het verdiend gelezen te worden.

 

 

 

Omslag Tikkop - Adriaan van Dis
Tikkop
Adriaan van Dis
Verschenen bij: Atlas Contact
ISBN: 9789045702445
221 pagina's
Prijs: € 0,00

Meer van Carolien Lohmeijer:

Recent

31 januari 2023

Voortrazende realiteit

Over 'Het gelijk van honderd tegelijk zingende bossen' van Pieter Boskma
30 januari 2023

Altijd alert op gevaar

Over 'Waar de wolf loert ' van Ayelet Gundar-Goshen
28 januari 2023

Wat weten mensen nu van dieren af? Minder dan niks

Over 'Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda ' van Bibi Dumon Tak
27 januari 2023

Zinnen als vuistslagen met waarde voor het heden

Over 'De kleine deugden ' van Natalia Ginzburg
25 januari 2023

Met geduld en liefde worden resultaten bereikt

Over 'Leven met Lidewij' van Bert Natter

Verwant