Recensenten van Literair Nederland

Vincent Kupers

Vincent Kupers (1997) studeert Nederlandse taal en cultuur en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zit in de hoofdredactie van het studententijdschrift Absint en heeft eerder geschreven voor De Reactor en het faculteitsblad Babel.

Recensies van Vincent Kupers: