Recensenten van Literair Nederland

Rob Molin

Rob Molin (Maastricht 1947 – Senegal 2019)) was schrijver en recensent. Hij publiceerde biografieën van Bertus Aafjes en Adriaan Morriën – aan wiens poëtica van de laatste – hij een proefschrift wijdde. Deze dichters en schrijvers figureren – naast hun biograaf als hoofdpersonage – in de roman Najaarshof (2016). Essays en kritieken van hem verschenen in tijdschriften als Poëziekrant, De Parelduiker en De Gids en werden gebundeld in Terzijde van de vulkaan (2014).

Lees ook: In memoriam Rob Molin.

Recensies van Rob Molin:

Becommentariëren van elkaars werk

Becommentariëren van elkaars werk

Over 'Gaven, giften en vergiften, Brieven: Willem Brakman; Simon Vestdijk' van Ingeleid en samengesteld door Nico Keuning