Recensenten van Literair Nederland

Hettie Marzak

Hettie Marzak Studeerde Nederlands, Duits en in haar vrije tijd klassiek Grieks. Is docent Nederlands, corrigeert scripties voor studenten en geeft Engelse literatuurgeschiedenis aan belangstellenden. Enkele van haar favoriete auteurs: William Faulkner, Rainer Maria Rilke, Hella Haasse en Gerrit Komrij.

Recensies van Hettie Marzak: