Recensenten van Literair Nederland

Herbert Mouwen

Herbert Mouwen (1952) heeft een master in de Oudere Nederlandse letterkunde. Hij was leraar in het voortgezet onderwijs, gaf moderne letterkunde aan een deeltijd docentenopleiding en was als opleidingsdocent Nederlands en drama verbonden aan de Pabo. Hij is als regisseur actief in het amateurtoneel. Tevens is hij theaterrecensent bij een regionaal dagblad en bespreekt hij dichtbundels voor een online poëzietijdschrift. 

Recensies van Herbert Mouwen: