Recensenten van Literair Nederland

Gaëtan Regniers

Gaëtan Regniers (1980) is historicus en slavist. Hij doceert Nederlands, Russisch en cultuur- en gedragswetenschappen in het middelbaar onderwijs. Zijn interesse gaat uit naar literatuur uit Oost- en Centraal-Europa en non-fictie over de Slavische wereld.

Recensies van Gaëtan Regniers: