Recensenten van Literair Nederland

Anna Krysova

Anna Krysova is een Tsjechische neerlandica en woont sinds kort in Nederland. In Praag gaf zij colleges Nederlandse letterkunde aan de Karelsuniversiteit en schreef een proefschrift over affect en metamodernisme in hedendaagse Nederlandse romans. Zij is belezen in de Engelse literatuur en heeft daar grote bewondering voor. Als zij echter haar hart en niet haar letterkundige kennis laat spreken, is J.R.R. Tolkien toch wel haar lievelingsauteur.

 

Recensies van Anna Krysova:

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief. Geef hieronder uw emailadres op: