Prijs der Nederlandse Letteren naar Remco Campert

‘Poëzie is mijn adem, beweegt
mijn voeten, aarzelend soms,
over de aarde die daarom vraagt.’

Literair Nieuws

Bovenstaande dichtregels komen uit de column ‘Ademen’ (Uit: Te vroeg in het seizoen, Autobiografische schetsen, 2014) waarin de dichter over zichzelf loslaat dat hij in het diepst van zijn wezen twijfelt aan het belang van zijn schrijverschap. En dat je toch maar gewoon door moet schrijven:’ (…) want als je die gedachte echt tot je toelaat dan duurt het niet lang of je adem stokt en komt er geen woord meer uit.’
Deze dichtregels schreef hij vele jaren eerder maar gebruikte hij in deze column als om zichzelf een spiegel voor te houden. Daarin kijkend vraagt hij zich af of het wel waar is dat de aarde erom vraagt en of het, hoewel het poëtisch klinkt, wel poëzie is wat hij daar schreef. Op een gegeven moment ben je nergens meer zeker van weet Campert, maar: ‘Toch maar doorschrijven.’
Dat is wat hij deed vanaf zijn eerste bundel Ten lessons with Timothy (1950) tot nu en voor zo lang het duren mag zal Campert schrijven. En dat zijn oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse literatuur, daarvan zal de schrijver nu toch wel overtuigd zijn.

Want namens het Comité van Ministers van de Taalunie heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Cultuur zondag bekendgemaakt dat de hoogste literaire prijs van Vlaanderen en Nederland  wordt toegekend aan Remco Campert (1929). De dichter, columnist en schrijver van verhalen en romans liet in een vraaggesprek met Sebastiaan Kort en Toef Jaeger in het NRC van 9 februari weten dat de prijs voor hem totaal uit de lucht kwam vallen. Maar dat hij niettemin overmand werd door een totaal gevoel van geluk. Campert is er ook zeer gelukkig mee dat aan de Prijs der Nederlandse Letteren geen commercie vastzit. ‘Het is een, een andere toestand, laten we het zo maar zeggen.’

Campert wordt door de jury geëerd om zijn relativeringsvermogen en de diepzinnigheid van zijn werk dat, hoewel dicht aan de oppervlakte toch niet in cliché’s verzeild raakt. Dat het dan ook al meerdere generaties lezers aanspreekt is te meer een blijk van kunnen.

In 2007 werd de prijs aan Jeroen Brouwers toegekend die hem weigerde omdat hij het bedrag van 16.000 euro een aanfluiting vond. De toenmalig minister van Cultuur, Ronald Plasterk, wilde de prijs niet verhogen vanwege de reglementen, zijn Vlaamse collega daarentegen wel.
De prijs wordt in oktober uitgereikt door koning Filip van België, in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ondertussen is de prijs verhoogd naar 40.000 euro.

I. v/d Graaf

 

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

01 maart 2009

Vinkenoog Verzameld

Dat Simon Vinkenoog (1928) de tachtig is gepasseerd is maar moeilijk voor te stellen. Hij treedt overal op, danst en swingt, dicht en zingt en lijkt nog immer alom aanwezig. Dat uitgeverij Nijgh &Van Ditmar nu met zijn verzamelde gedichten komt lijkt een eerbetoon aan deze performer/dichter.

Vinkenoog organiseerde Poëzie in Carré in 1966, een inmiddels legendarische bijeenkomst met een keur aan dichters, die na een copieuze maaltijd optraden in het stampvolle theater.

Lees meer