Agenda

Presentatie van Democratie kun je niet eten, 9 februari op Congo-dag in De Balie

A.O. Muambi
In Democratie kun je niet eten neemt Alphonse Muambi ons mee op zijn reis van twee weken door Congo, waar hij in 2006 de verkiezingen waarnam. Hij beschrijft niet alleen de politieke verhoudingen, maar vertelt meeslepend over het alledaagse leven van de gewone Congolees.

Uit het leesrapport van het Fonds voor de Letteren:
‘Het is een boeiend, waardevol reisverhaal over een cruciale episode uit de Congolese geschiedenis.’
‘Zijn persoon is uitdrukkelijk aanwezig in de tekst, maar dat leidt nooit tot ijdelheid.’
‘Dat de auteur verslag doet van die stembusgang vanuit het standpunt van een tot Nederlander genaturaliseerde Congolees maakt het alleen maar boeiender: hij heeft daarmee het zeldzame voorrecht van een insider/outsider-positie.’

Het boek kwam tot stand met steun van het Fonds voor de Letteren, van het NLPVF en van de samenwerkende organisaties die Muambi als verkiezingswaarnemer uitzonden.

Presentatie
Het boek wordt gepresenteerd op 9 februari tijdens ‘De kracht van Congo’ in De Balie te Amsterdam. Op deze dag kunnen scholieren en volwassenen kennis maken met Congo, een land dat dagelijks in het nieuws is, maar waar we niet veel van weten. In het avondprogramma is er plaats voor debat, waaraan onder anderen Alphonse Muambi, Lieve Joris en Jan Pronk meedoen. Het programma wordt afgesloten met muziek. Voor meer informatie, zie de site Kracht van Congo.

Auteur
Alphonse Okatende Muambi vluchtte in 1994 vanuit Congo naar Nederland. In 2003 rondde hij de lerarenopleiding wiskunde af aan de Fontys Hogeschool te Rotterdam.
Hij blijft op verschillende manieren nauw betrokken bij de Democratische Republiek Congo. Uiteraard vanwege familiebanden, maar ook door zijn inspanningen Congolese scholen te ondersteunen. In 2006 trad hij namens Nederland op als verkiezingswaarnemer in Congo.
Muambi neemt tevens als spreker deel aan (inter)nationale fora over Afrika, globaliseringvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. Hij werkt nu als tolk bij het ministerie van justitie. Daarnaast publiceert hij essays in kranten zoals Trouw.
Muambi woont met zijn vrouw en twee dochters in Den Haag. (KIT publications)