Agenda

Presentatie boek over het werk van Joost van den Vondel

Op 16 december a.s. zullen de eerste exemplaren van het boek Joost van den Vondel: Dutch Playwright in the Golden Age worden aangeboden aan Carolien Gehrels, wethouder Cultuur te Amsterdam, theatermaker Hans Croiset en Lia van Gemert, directeur van Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw van de Universiteit van Amsterdam.

De uitgave bevat een bundeling van meer dan 25 Engelstalige artikelen over Vondel, zijn tijd en zijn toneel. Op verzoek van redacteuren Jan Bloemendal (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW) en Frans‐Willem Korsten (Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) leverden specialisten uit binnen en buitenland een bijdrage. Deze bijdragen moeten Vondel en zijn werk internationaal ontsluiten en het onderzoek naar zijn werk van nieuwe impulsen voorzien.

Het boek schetst Vondels leven en werk en bevat nieuwe interpretaties van Vondels toneelstukken, elk volgens een specifieke benadering. Het werpt daarnaast een nieuw licht op Vondels bekering tot het katholicisme, bespreekt de muziek bij zijn toneelstukken, en behandelt de traditie van de studie naar en de opvoering van deze stukken. Het is zowel handboek voor Vondelstudies als een Fundgrube voor nieuw nationaal en internationaal onderzoek. Vondel krijgt een nieuwe betekenis voor de huidige tijd.

Actualiteit
Vondels beroemdste stuk, Gysbreght van Aemstel, kent de langste opvoeringstraditie ter wereld. Tot diep in de twintigste eeuw werd het vrijwel onafgebroken jaarlijksopgevoerd, tot de Aktie Tomaat er een einde aan maakte. De laatste jaren worden stukken van Vondel weer regelmatig opgevoerd. Gysbreght wordt van 1 tot 8 januari gedaan door Het Toneel in de Schouwburg van Amsterdam en gaat daarna kort op tournee.

 

Toegang vrij

16 december 2011
14.00 – 17.00
De Waalse kerk
Walenpleintje 159, Amsterdam