Agenda

Politicus uit hartstocht ? Piet Hagen

Biografie van Pieter Jelles Troelstra

In 2010 is het 150 jaar geleden dat de dichter-politicus Pieter Jelles Troelstra (1860?1930) werd geboren. Hij was medeoprichter en dertig jaar lang de aanvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en de grondlegger van de Nederlandse sociaal-democratie. Hij was één van de meest markante en kleurrijke politici die Nederland gekend heeft. Binnenkort verschijnt zijn biografie. Hierin schetst Hagen Troelsta’s Friese jeugd en Groningse studententijd, zijn romantisch dichterschap en zijn ontwikkeling van sociaal advocaat tot politiek leider.

Op 18 februari wordt het boek gepresenteerd in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, de plaats waar Troelstra jarenlang streed voor algemeen kiesrecht en sociale hervorming, maar ook de plaats waar hij in 1918 met revolutie dreigde. Na een openingswoord van kamervoorzitter Gerdi Verbeet zal Piet Hagen het boek aanbieden aan Wouter Bos, politiek leider van de PvdA.

Drie dagen na de officiële aanbieding in Den Haag interviewt oud-hoofdredacteur Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant Piet Hagen in het Historisch Centrum Leeuwarden. Troelstra was immers ook Fries dichter; een aantal jaren geleden werd Troelstra nog verkozen tot de grootste Leeuwarder aller tijden. (21 februari a.s, aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.)

Politicus uit hartstochtBiografie van Pieter Jelles Troelstra

Auteur: Piet Hagen
Verschijnt bij: Uitgeverij De Arbeiderspers (febr. 2010)
Prijs: € 39,95