Agenda

Piet Gebrandy schrijft geschenkboekje De marteling van het genot voor de Week van de Klassieken

Van woensdag 15 t/m zaterdag 25 april 2009 vindt de Week van de Klassieken plaats.
Vele schitterende boeken van klassieke auteurs vinden hun weg naar het publiek. De belangstelling voor het verre verleden is zonder meer groot te noemen. Reden voor uitgeverij Athenaeum om de interesse voor de oudheid verder te stimuleren. In 2008 nam Uitgeverij Athenaeum het initiatief voor de eerste Week van de Klassieken, die zowel in de boekhandel als in de media een groot succes werd. Dankzij het grote enthousiasme van boekhandels, auteurs, vertalers en bewerkers was er een prachtig aanbod van lezingen en andere activiteiten in het hele land.
Ook dit jaar organiseert uitgeverij Athenaeum weer een Week van de Klassieken, deze keer in samenwerking met uitgeverij Ambo. Van 15 t/m 25 april worden diverse klassieke titels onder de aandacht gebracht.

Gratis geschenkboekje bij aankoop van een klassieke titel!
Piet Gerbrandy schreef dit jaar speciaal voor de Week van de Klassieken het geschenkboekje De marteling van het genot. Bij aankoop van een van de actietitels krijgt u dit boekje cadeau.
Piet Gerbrandy zal optreden als ambassadeur van de Week van de Klassieken: hij zal lezingen geven in het hele land en zal veelvuldig optreden in de media om de klassieken onder de aandacht te brengen.

De marteling van het genot
Genot is van alle tijden. Al in de Oudheid hebben tal van Griekse en Romeinse auteurs zich gebogen over zowel de aantrekkelijke als de gevaarlijke aspecten van lust, verlangen en vervoering, verschijnselen die zich onder meer voordoen op de terreinen van liefde en seksualiteit, filosofie en ascese, extatische rituelen en poëtische excessen. In De marteling van het genot bespreekt Piet Gerbrandy een aantal spannende teksten van auteurs als Plato, Sapfo, Horatius en Longinus, die grote betekenis hebben gehad voor het Europese denken over genot.

Piet Gerbrandy (1958) is dichter en classicus. Hij publiceerde onder veel meer, een geschiedenis van de Latijnse literatuur onder de titel Het feest van Saturnus, schrijft voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en doceert Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. (Uitgeverij Athenaeum)