Over Literair Nederland

Literair Nederland is een online tijdschrift voor Nederlandstalige en vertaalde literatuur met boekrecensies, interviews, columns en berichten uit de wereld van de literatuur.

Literair Nederland is bestemd voor Nederlandstalige lezers (en leesclubs) van alle leeftijden, met één overeenkomst: plezier in lezen. Redactie en recensenten doen hun werk onbezoldigd.

Bezoekers kunnen zich aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief en RSS Feed. Volg ons op Facebook en Twitter.

U kunt Literair Nederland steunen door via de website boeken te bestellen. De levering wordt door Athenaeum Boekhandel verzorgd. Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Athenaeum Boekhandel.

Boekenkeuze
Een onafhankelijke redactie selecteert boeken op basis van de aanbiedingscatalogi van (erkende) uitgeverijen en verstuurt deze aan de recensenten van Literair Nederland. De recensies worden geredigeerd en daarna geplaatst.

Recensenten krijgen op basis van hun literaire specialisatie boeken toegezonden die de redactie voor hen uitkiest. Hiermee is de kans het grootst dat zij onbevooroordeeld recenseren.

Literair Nederland is onafhankelijk in de keuze van wat er wel en niet besproken wordt en bespreekt alleen de boeken die worden uitgegeven bij erkende uitgeverijen die investeren in een uitgave en niet de auteur voor hun eigen uitgave laten (mee)betalen.
Boeken van ‘printing on demand’ uitgeverijen die een hoog percentage aan ‘kans’ propageren dat je wordt uitgegeven, bespreken we niet. Zulke uitgaven zijn vrij van risico voor de uitgever omdat er geen oplage wordt gemaakt maar enkel op bestelling geprint. Wanneer een uitgever weinig risico neemt, hoeft er niet al te nauwkeurig op de kwaliteit gelet te worden.
Omdat Literair Nederland jaarlijks rond de tweehonderd van dergelijke uitgaven krijgt aangeboden, hebben we deze wat strenge en beperkende alinea opgenomen.

Het heeft dan ook geen zin als auteur uw boek naar ons op te sturen: vraag uw uitgever contact met ons op te nemen.

Schrijven voor Literair Nederland
Hebt u belangstelling om bij Literair Nederland betrokken te raken omdat u door opleiding en/of veel leeservaring inzicht hebt in literatuur, mail dan uw cv, een proefrecensie en een korte motivatie naar de hoofdredactie, redactie@literairnederland.nl.

Maak daarbij gebruik van: Richtlijnen voor een recensie
– Schrijf geen samenvatting van het boek. Probeer er met enige afstand naar te kijken. Soms is het nodig een deel van de verhaallijn te onthullen. Onthul nooit het einde, en houd het summier. Maar vertel ook weer niet zo weinig over de inhoud, dat de recensie niet begrijpelijk is voor de mensen die het boek niet gelezen hebben. Het is de kunst de goede middenweg te kiezen.

– Een goede recensie contextualiseert, geeft informatie over omgeving, tijdperk, eerder werk van de auteur e.d. Doet het boek, of de schrijfstijl denken aan een ander boek of schrijver? Wat is de thematiek en hoe is die uitgewerkt?

– Schrijf voor de lezer en niet voor de schrijver.

– Bespreek het werk van de schrijver en niet dat van de uitgever. De flaptekst en/of de uitvoering van het boek is een zaak van de uitgever. De auteur heeft er meestal weinig over te zeggen. Behandel de schrijver met respect.

– Vermeld, als het om een vertaling gaat, s.v.p. ook de naam van de vertaler(s) bij de titelinformatie, en noem hem of haar bij voorkeur ook in de recensie zelf. Vertalen is een lastig vak, de vertalers verdienen aandacht voor hun werk. Tenzij je jezelf uiterst deskundig acht, lever dan geen kritiek op de vertaling in de vorm van een paar details waarvan je denkt dat het anders zou moeten. Als je denkt dat er echt iets grondig mis is met een vertaling, overleg dan s.v.p. even met de redactie.

– In de recensie zit een beargumenteerd oordeel, vaak ergens aan het einde, zorgvuldig geformuleerd, genuanceerd.

– Elke auteur heeft recht op een gedegen bespreking, welwillendheid is een mooi uitgangspunt bij het schrijven van een recensie. Maar vind je een boek slecht, dan mag je dat natuurlijk vermelden, mits dat beargumenteerd gebeurt.

– Denk aan een soundbite: een goede recensie vertelt ergens in een korte citeerbare zin iets bijzonders over het boek.

– Zo je al recensies leest over het te bespreken boek, belicht dan niet dezelfde aspecten uit het boek: Laat je niet beïnvloeden maar inspireren. Ga niet in je bespreking in discussie met andere recensenten. Blijf origineel.

– Ga uit van ca.: 750 – 1250 woorden.

– Recenseer niet als je bevooroordeeld bent over een auteur of als je de auteur persoonlijk kent.

– Vermijd het gebruik van ‘ik / mijn’. Een recensie is al een persoonlijk stuk, zinnetjes als, ‘in mijn beleving’, ‘vind ik’ en ‘volgens mij’ voegen weinig toe.

– Cursiveer titels van boeken en tijdschriften, en gebruik enkele aanhalingstekens (en dubbele bij een citaat in een citaat). Voeg bij lange recensies tussenkopjes toe en doe een suggestie voor een titel.

 

Reacties
Bezoekers kunnen reageren op een recensie. Hun reacties worden geplaatst als ze inhoudelijk en interessant voor anderen zijn en niet beledigend of vervelend van toon. De schrijver van de recensie stellen we kort voor plaatsing van een reactie hiervan op de hoogte.

De redactie is mede verantwoordelijk voor de gepubliceerde recensies en kan al dan niet op verzoek van de auteur van de recensie reageren op een reactie van een lezer.

Reacties die weinig inhoudelijk zijn of onplezierig van toon zal de redactie niet plaatsen.

 

Geschiedenis
Iets over de geschiedenis van Literair Nederland is hier te lezen.

 

Redactie
De redactie van Literair Nederland bestaat uit Carolien Lohmeijer, Ingrid van der Graaf en Menno Hartman.

 

Sponsors

Literair Nederland werd mede mogelijk gemaakt dankzij donaties van gebruikers van de site.

 

 

 

steun-ons@2x

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief. Geef hieronder uw emailadres op: