Over Herman Salomonson

Biograaf Gerard Termorshuizen en Coen van ’t Veer over schrijver en journalist Herman Salomonson (1892-1942).

In mei verscheen Een humaan koloniaal. Leven en werk van Herman Salomonson alias Melis Stoke van Gerard Termorshuizen. In de eerste helft van de twintigste eeuw was Salomonson betrokken bij belangrijke gebeurtenissen uit die tijd. Zijn biograaf Gerard Termorshuizen toont in zijn monografie aan hoe uitzonderlijk de levenshouding van Salomonson tijdens het interbellum was. Salomons bleef tot het uiterste geloven in een ‘samenwerking tusschen alle rassen en klassen, gegrond op wederkeerig vertrouwen en saamhoorigheidsbesef’.

Salomonson was werkzaam in de journalistiek en de literatuur en schreef voor De Groene Amsterdammer over de Grote Oorlog van 1914-1918. Hij was hoofdredacteur van een van de oudste Indische kranten, de Java-Bode en literair was hij actief onder het pseudoniem Melis Stoke. Zijn Rijmkronieken, waarin hij zich zeer persoonlijk uitliet over maatschappelijke en politieke onderwerpen zijn nog steeds een bijzondere bron voor het leven in Nederlands-Indië. Tijdens de meidagen van 1940 fungeerde Salomonson als verbindingsofficier in het Nederlandse leger. Als verantwoordelijk medewerker voor omroepberichten werd hij opgesloten in de Strafgevangenis te Scheveningen vanwaar hij vervoerd werd naar concentratiekamp Mauthausen.

Gerard Termorshuizen (1935) is de biograaf van P.A. Daum en Herman Salomonson. Termorshuizen publiceerde twee standaardwerken over de Indische persgeschiedenis. Eerder schreef hij Ik kijk de kat uit de klapperboom over de Indische rijmkronieken van Herman Salmonson. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en literatuur van Nederlands-Indië. Coen van ’t Veer (1968) verzorgde de heruitgave van Herman Salomonsons’ roman ‘Zoutwaterliefde’. Van ’t Veer werkt aan de Universiteit van Leiden aan zijn proefschrift over de zeereis tussen Nederland en Indië in de periode 1850-1940.

Coen van ’t Veer houdt zich al ruim twintig jaar met de Indisch-Nederlandse literatuur bezig. Met tussenpozen publiceerde hij artikelen over Herman Salomonson, A. Alberts, Stefan Zweig en Joseph Conrad, onder meer in Indische Letteren en in The Conradian. Bij het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) publiceerde hij in 2006 ook een hernieuwde en door hem verzorgde uitgave van Melis Stokes roman Zoutwaterliefde uit 1929.

 

 

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

29 maart 2009

Lusten en lasten van het moderne leven

Recensie door Marco van den Broek

Dingen die op liefde lijken is de tweede roman van Hans Hogenkamp, na het geprezen Excuses voor het ongemak. In het nieuwe werk dient zich Job aan, die na een zakelijke afspraak met de mooie Zanne een affaire met haar begint.

Lees meer