Over Herman Salomonson

Biograaf Gerard Termorshuizen en Coen van ’t Veer over schrijver en journalist Herman Salomonson (1892-1942).

In mei verscheen Een humaan koloniaal. Leven en werk van Herman Salomonson alias Melis Stoke van Gerard Termorshuizen. In de eerste helft van de twintigste eeuw was Salomonson betrokken bij belangrijke gebeurtenissen uit die tijd. Zijn biograaf Gerard Termorshuizen toont in zijn monografie aan hoe uitzonderlijk de levenshouding van Salomonson tijdens het interbellum was. Salomons bleef tot het uiterste geloven in een ‘samenwerking tusschen alle rassen en klassen, gegrond op wederkeerig vertrouwen en saamhoorigheidsbesef’.

Salomonson was werkzaam in de journalistiek en de literatuur en schreef voor De Groene Amsterdammer over de Grote Oorlog van 1914-1918. Hij was hoofdredacteur van een van de oudste Indische kranten, de Java-Bode en literair was hij actief onder het pseudoniem Melis Stoke. Zijn Rijmkronieken, waarin hij zich zeer persoonlijk uitliet over maatschappelijke en politieke onderwerpen zijn nog steeds een bijzondere bron voor het leven in Nederlands-Indië. Tijdens de meidagen van 1940 fungeerde Salomonson als verbindingsofficier in het Nederlandse leger. Als verantwoordelijk medewerker voor omroepberichten werd hij opgesloten in de Strafgevangenis te Scheveningen vanwaar hij vervoerd werd naar concentratiekamp Mauthausen.

Gerard Termorshuizen (1935) is de biograaf van P.A. Daum en Herman Salomonson. Termorshuizen publiceerde twee standaardwerken over de Indische persgeschiedenis. Eerder schreef hij Ik kijk de kat uit de klapperboom over de Indische rijmkronieken van Herman Salmonson. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en literatuur van Nederlands-Indië. Coen van ’t Veer (1968) verzorgde de heruitgave van Herman Salomonsons’ roman ‘Zoutwaterliefde’. Van ’t Veer werkt aan de Universiteit van Leiden aan zijn proefschrift over de zeereis tussen Nederland en Indië in de periode 1850-1940.

Coen van ’t Veer houdt zich al ruim twintig jaar met de Indisch-Nederlandse literatuur bezig. Met tussenpozen publiceerde hij artikelen over Herman Salomonson, A. Alberts, Stefan Zweig en Joseph Conrad, onder meer in Indische Letteren en in The Conradian. Bij het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) publiceerde hij in 2006 ook een hernieuwde en door hem verzorgde uitgave van Melis Stokes roman Zoutwaterliefde uit 1929.

 

 

Recent

18 januari 2019

Een man zonder missie

17 januari 2019

Ondergronds in Turkije

Literair Nederland - 10 jaar geleden

05 februari 2009

Seizoenen van zinnen door Frans de Birk en Jet van Swieten
Recensie door Karel Wasch

Bundels gedichten gemaakt door twee dichters zijn zelden een succes. Ze doen veelal gekunsteld aan, immers een gedicht is de allerindividueelste uiting van een dichter en kan maar zelden gedeeld worden met diezelfde uitingen van een andere poëet.

Frans de Birk (1961) is een dichter uit Nieuwegein, die een groot aantal fraaie verzen op zijn naam heeft staan.

Lees meer