Oogst week 21 – 2022

door Daan Lameijer

Hoogleraar Richard Dawkins heet weliswaar de pitbull van Charles Darwin, Nederland heeft zijn eigen waakhond van de evolutieleer: Tijs Goldschmidt. Op veertigjarige leeftijd, in 1993, stopt de evolutiebioloog met academisch werk om zich op het schrijven toe te leggen. Twee jaar later wordt zijn proefschrift Darwins hofvijver genomineerd voor de AKO-literatuurprijs, die het nipt afstaat aan Connie Palmens De Vriendschap. Voor zijn essaybundeling Oversprongen wint Goldschmidt in 2001 de Jan Hanlo-essayprijs, waarmee zijn schrijverstalent definitief is bevestigd. Zelf definieert hij het ideale essay als een brief die je aan een goede vriend of vriendin zou schrijven. Sinds 17 mei jl. ligt zijn nieuwste boek in de winkel: Wolven op het ruiterpad – Over mensen en andere roedeldieren.

Het kunstmatige onderscheid tussen cultuur en natuur heft Goldschmidt op. Via persoonlijke verhandelingen en filosofische overwegingen probeert hij te onderzoeken hoe het biologische verschijnsel evolutie juist haar weerslag heeft op door de mens gemaakte abstracties, zoals DNA-onderzoek, tekstdragers en onze mobiliteit. Zelfs racisme, xenofobie en pornografie krijgen aandacht. Hoe belezen hij zich hierbij ook betoont, zijn frivoliteit en associërend vermogen laten hem nooit in de steek. Toegankelijkheid is heilig.

Omslag Wolven op het ruiterpad - Over mensen en andere roedeldieren - Tijs Goldschmidt
Wolven op het ruiterpad - Over mensen en andere roedeldieren
Tijs Goldschmidt
Verschenen bij: Singel Uitgeverijen - Athenaeum
ISBN: 9789025312039
224 pagina's
Prijs: € 20,99

Als beïnvloeder van Simone de Beauvoir en Iris Murdoch is Charlotte Perkins Gilman (1860 – 1935) een belangrijke feminist. Zij breekt door met Het gele behang (The yellow wallpaper): een aanklacht tegen het Victoriaanse patriarchaat én een openhartige, deels autobiografische roman over een vrouw met een zenuwinzinking. Tegelijk is Gilman omstreden vanwege onversneden racistische denkbeelden. Ze bepleit eugenetica, wil de slavernij liefst herinvoeren en ontmenselijkt Afro-Amerikanen. Bovendien hekelt ze de ‘omvolking’ waaronder de Angelsaksische populatie in de VS gebukt gaat. In 1915, precies zeventig jaar voor de feministische dystopie over de dienstmaagd van Atwood, schrijft Gilman Moederland, origineel Herland.

In Moederland, waarnaar de titel verwijst, leven alleen vrouwen en meisjes. Als Amazones bonen zij hun eigen dopjes en dat zonder oorlog, ziektes of andere narigheid. Overheersing, religieuze regimes en kwalijke ideologieën bedreigen de vrede evenmin. Ann J. Lane, Gilmans voornaamste critica, omschrijft Moederland als vooruitstrevend. Het behandelt thema’s waarmee we als androcentrische samenleving nog altijd worstelen: de vermeende onderworpenheid van de vrouwelijke natuur, het spanningsveld tussen zelfstandigheid en nabijheid in seksuele relaties, en werk als zelfexpressie. Ruim een eeuw na de publicatie blijkt Moederland razend actueel. Dat zegt genoeg over hoe het met het matriarchaat gesteld is.

Omslag Moederland - Charlotte Perkins Gilman
Moederland
Charlotte Perkins Gilman
Vertaling door: Ank van Wijngaarden en Ann J. Lane
Verschenen bij: Karakters
ISBN: 9789464071245
229 pagina's
Prijs: € 22,50

Ooit geweten dat de Waddenkust van Den Helder tot aan het Deense Jutland loopt? De Deense schrijfster Dorthe Nors neemt ons mee langs de kust die als geen ander onderhevig is aan de getijden. Haar schrijverscarrière kent dan weer geen eb en vloed. Als publicist voor The New Yorker geniet Nors internationale bekendheid; haar werk wordt in vele landen gewaardeerd. Waar Nors aanvankelijk begint met thrillers, sleept zij in 2014 de Per Olov Enquist-prijs voor Karateslag in de wacht. In 2017 loopt zij met Spiegel, spiegel, schouder ternauwernood de Man Booker International mis. Nu is daar dus Langs de kustlijn, origineel En linje i verden.

Het melancholische, Deense volkslied ‘Der er et yndigt land’ (Er is een lieflijk land) krijgt een proza-uitwerking. Waar deze hymne de oostelijke kust bezingt van Denemarken, eert Nors juist de westelijke kant. Het motto van het volkslied luidt: ‘Deze hoek van de wereld lacht meer naar mij dan welke ook’. Hoewel de Waddenkust geografisch gezien inderdaad de vorm aanneemt van een brede glimlach, lopend van Schagen tot Skagen, tovert Nors meer tevoorschijn dan een grijns. Haar hommage aan wandelpaden en literatuur koppelt ze aan natuurpracht, grijze luchten en gevoel. De waddenkust, wát een kust.

 

Omslag Langs de kustlijn - Dorthe Nors
Langs de kustlijn
Dorthe Nors
Vertaling door: Edith Koenders & Adriaan van der Hoeven
Verschenen bij: Podium
ISBN: 9789463811286
208 pagina's
Prijs: € 22,50

Recent

Literatuur als instrument voor zelfontdekking
22 mei 2024

Literatuur als instrument voor zelfontdekking

Over 'Hij/hem – Een ABC van regenboogboeken' van Redactie: Eric de Rooij, Coen Peppelenbos en Doeke Sijens
Hedendaags liefdesverhaal gebaseerd op een mythe
21 mei 2024

Hedendaags liefdesverhaal gebaseerd op een mythe

Over 'Meisje ontmoet jongen ' van Ali Smith
Zwijgen als vorm van zelfbehoud
20 mei 2024

Zwijgen als vorm van zelfbehoud

Over 'Wat wij verzwijgen' van Aisha Dutrieux
Aangrijpend mooi zelfportret van een buitenbeentje
18 mei 2024

Aangrijpend mooi zelfportret van een buitenbeentje

Over 'Oever' van Ludwig Volbeda