Oogst week 2

Menno Hartman

Athenaeum, Polak & Van Gennep publiceerde de prachtige roman De jaren van Virginia Woolf. Aanstaande zondag is er een leesclub over dit boek met nog enkele open plaatsen, klik hier voor informatie.

Een citaat uit het nawoord (met geluidsfragment van Woolf zelf!) van Barbara de Lange die deze een na laatste roman van Woolf vertaalde: ‘Om die subjectieve ervaring tot uitdrukking te brengen koos Virginia Woolf haar woorden uiterst zorgvuldig. Ze was zich terdege bewust van de betekenisnuances van taal. Dat lijkt al uit een opmerking in De jaren, als een van de personages, Edward, tijdens zijn studie in Oxford Griekse teksten zit te bestuderen: ‘Verwaarloosbare woordjes gaven nu betekenisnuances prijs waardoor de betekenis veranderde. Maar het blijkt nog sterker uit de enige bestaande geluidsopname van Virginia Woolf (te vinden op Youtube: www.youtube.com/watch?Esczs8v6Pul), waarin ze stelt dat het Engels een oude taal is en dat de woorden beladen zijn met allerlei betekenissen en herinneringen. De woordkeus is van het grootst mogelijke belang, zowel om de juiste associaties op te roepen als om ongewenste of verkeerde associaties te vermijden. Zo maakt ze liever gebruik van het woordje ‘very’ an van geijkte intensiveringen, dus ‘very black’ in plaats van ‘pitch black’. In het genoemde fragment stelt ze verder dat woorden pas woorden zijn als ze in een zin staan, als ze bij elkaar horen, en dat het de kunst is oude, met herinneringen beladen woorden zo te ordenen en te combineren dat ze schoonheid creëren en de waarheid vertellen.’

Omslag De jaren - Virginia Woolf
De jaren
Virginia Woolf
Vertaling door: Barbara de Lange
Verschenen bij: Singel Uitgeverijen
ISBN: 9789025303471
512 pagina's
Prijs: € 24,99

Uitgeverij Prominent heeft een speciale focus op literair historisch werk, maar publiceert nu ook de tweede roman in vertaling uit het Portugees van Dulce Maria Cardoso. ‘Op het eerste gezicht gaat deze roman over Alice, een rijke vrouw die vereenzaamt in een riante woning en een ongelukkig huwelijk. Maar het verhaal wordt al snel als een estafettestokje doorgegeven aan haar man Afonso. Hij is net in een ingewikkelde ontmoeting beland met zijn minnares Sofía. Hij is een machtige man, dat weet hij. Maar zij heeft ook macht: over hem. Deze verhalen maken plaats voor die van de kinderen Manuel en Clara, beiden niet geslaagd in het leven zoals van hen werd verwacht. Ook zij hebben eigen versies van het familieverhaal. En het verhaal van het dienstmeisje Elisaveta leert ons dat zij zelf een zeer innige relatie onderhoudt met een van de gezinsleden. Door deze bijzondere en vloeiende vertelvorm krijgt Keerzijde een diepgang die op verrassende en verhelderende wijze inzicht geeft in de verhoudingen binnen een gezin.’ Binnenkort een recensie op Literair Nederland.

Omslag Keerzijde - Dulce Maria Cardoso
Keerzijde
Dulce Maria Cardoso
Vertaling door: Harrie Lemmens
Verschenen bij: Uitgeverij Prominent
ISBN: 9789492395085
236 pagina's
Prijs: € 19,95

You can judge a book by its cover. Soms zijn de eenvoudige gegevenheden voldoende om zeker te weten dat een boek bijzonder is. Bijvoorbeeld als een roman van iemand die in 1983 geboren is, in Tbilisi en een omvang heeft van 1248 pagina’s, in het Nederlands wordt vertaald. Deze vrouw, Nino Haratischwili, heeft vrijwel alle grote Duitse boekenprijzen gewonnen.

‘Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Acht levens van één Georgische familie, beginnend in een kleine stad tussen Georgië en Azerbaidzjan, waar een getalenteerde chocolatier zijn dochters grootbrengt en en passant een recept bedenkt voor een verrukkelijke chocoladedrank met gevaarlijke krachten. Het brengt hem rijkdom en aanzien, maar dat betekent in die tijd ook al spoedig een gevaar. Niza is de achterkleindochter van Stasia, een van de dochters van de chocolatier. Zij woont in Berlijn en vertelt op meeslepende wijze, maar ook met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van haar familie en die van de ‘rode’ twintigste eeuw – een cruciale periode in de Europese geschiedenis – met de opkomst en ondergang van de Sovjet-Unie, het wegvallen van het IJzeren Gordijn en de perestrojka.’

Omslag Het achtste leven (voor Brilka) - Nino Haratischwili
Het achtste leven (voor Brilka)
Nino Haratischwili
(voor Brilka)
Verschenen bij: Atlas Contact, Uitgeverij
ISBN: 9789025448417
1248 pagina's
Prijs: € 34,99

Recent

16 september 2021

De kracht van fictie

Over 'Het leugenlabyrint' van Paul Binnerts
15 september 2021

Leren van een vogel hoe te leven

Over 'Vlieglessen' van Charlie Gilmour
14 september 2021

Het beste is je over te geven aan de fantasie van de schrijver

Over 'Arc ' van Richard Osinga
13 september 2021

Puzzelen aan een zondvloedverhaal

Over 'Het Drogsyndicaat' van Mischa Andriessen