Oogst week 19 – 2020

Door Irene Roemer

‘Misschien handig om te weten als ik het loodje leg. Het wachtwoord van mijn laptop is ivan2014 […]. Laten we er het beste van hopen!’ Met die mededeling wordt in het eerste hoofdstuk van Laten we er het beste van hopen, het debuut van de Zweedse auteur Carolina Setterwall, de toon gezet. Het mailbericht is afkomstig van Aksel, de vriend van hoofdpersoon Carolina, en hij heeft het ogenschijnlijk met de beste bedoelingen verstuurd. Vijf maanden later overlijdt hij, zij vindt hem in bed. ‘Zo lig je normaal gesproken nooit als je slaapt. Gekromd en gebogen op je zij, je gezicht in het kussen gedrukt. Er is iets met je huid. Die is lichter dan normaal. Levenloos.’

Wat volgt is het relaas van de jaren die aan het mailtje voorafgingen. Verteller Carolina reflecteert op haar leven met Aksel en hoe haar bestaan als jonge moeder van hun zoontje Ivan zijn tol eist, zowel bij haar als bij Aksel, hoewel zij aanvankelijk het meest overtuigd was van haar kinderwens. Laten we er het beste van hopen is autobiografische fictie waarin de schuldvraag achter het onomkeerbare centraal staat, maar ook het individualisme van deze tijd en de keuzes waartoe dat leidt.

Omslag Laten we er het beste van hopen - Carolina Setterwall
Laten we er het beste van hopen
Carolina Setterwall
Vertaling door: Sophie Kuiper
Verschenen bij: Ambo|Anthos
ISBN: 9789026349904
408 pagina's
Prijs: € 24.99

Ook in De wensvader van Eric de Rooij zijn individuele keuzes van groot belang. En ook in dit boek koestert het hoofdpersonage een sterke kinderwens, net als het hoofdpersonage van Laten we er het beste van hopen doet, zij het dat er achter de zijne een andere beweegreden schuilt: sleur. Erik Poelman woont samen met zijn man en kat, maar vindt zijn bestaan niet bevredigend. Hij wil méér, hij wil echt iets betekenen. En dan vragen kort na elkaar zowel Leonie als Sonja hem om donorvader te worden. De Rooij schreef met De wensvader zijn romandebuut. Eerder publiceerde hij uiteenlopende boeken, waaronder een historisch fotoboek, een literaire wandelgids en een geschiedenislesmethode. Naast schrijver is hij humanistisch geestelijk begeleider.

Omslag De wensvader - Eric de Rooij
De wensvader
Eric de Rooij
Verschenen bij: Uitgeverij Kleine Uil
ISBN: 9789493170186
256 pagina's
Prijs: € 19.95

Het huis met de kersenbloesem van Sun-Mi Hwang gaat over Dae-su Kang, een wees die zich ondanks de tegenslagen van zijn jeugd opwerkt tot welgestelde bedrijfseigenaar. In de winter van zijn leven, keert hij terug naar de plek waar hij opgroeide. Het huis met de kersenbloesem waar hij als kind woonde staat er nog, maar is inmiddels geconfisqueerd door een groep nieuwe bewoners. Zij geven het een nieuwe bestemming, tegen Kangs wil in, die het uit voorzorg juist had afgeschermd van de buitenwereld. Hij wordt daardoor aan het denken gezet. In Het huis met de kersenbloesem staat de verhouding tussen verleden en leven in het heden, en de keuze voor dat laatste, centraal.

Sun-Mi Hwang schrijft romans en fantasyboeken voor jong en oud waarin ze de hedendaagse realiteit een belangrijke plek geeft. Haar bekendste werk, De kip die dacht dat ze kon vliegen, werd een bestseller die internationaal veel lof oogstte en die in Hwangs thuisland Zuid-Korea werd bewerkt tot animatiefilm.

Omslag Het huis met de kersenbloesem - Sun-mi Hwang
Het huis met de kersenbloesem
Sun-mi Hwang
Vertaling door: Mattho Mandersloot
Verschenen bij: Ambo|Anthos
ISBN: 9789026350894
196 pagina's
Prijs: € 18.99

Recent

Literatuur als instrument voor zelfontdekking
22 mei 2024

Literatuur als instrument voor zelfontdekking

Over 'Hij/hem – Een ABC van regenboogboeken' van Redactie: Eric de Rooij, Coen Peppelenbos en Doeke Sijens
Hedendaags liefdesverhaal gebaseerd op een mythe
21 mei 2024

Hedendaags liefdesverhaal gebaseerd op een mythe

Over 'Meisje ontmoet jongen ' van Ali Smith
Zwijgen als vorm van zelfbehoud
20 mei 2024

Zwijgen als vorm van zelfbehoud

Over 'Wat wij verzwijgen' van Aisha Dutrieux
Aangrijpend mooi zelfportret van een buitenbeentje
18 mei 2024

Aangrijpend mooi zelfportret van een buitenbeentje

Over 'Oever' van Ludwig Volbeda