Agenda

Nexus-conferentie op 11 juni 2010

Op 11 juni a.s. vindt in het Concertgebouw in Amsterdam de jaarlijkse Nexus-conferentie plaats met als titel What’s Next for the West? Superman meets Beethoven.

Tot de Eerste Wereldoorlog was Beethoven de held van het Europese beschavingsideaal. Zijn Negende Symfonie verklankte de hoop op verheffing en verbroedering van de mensheid door kunst en schoonheid. Twee wereldoorlogen later is dat ideaal bepaald niet vanzelfsprekend meer: ondanks kunst, ondanks de Negende, bleek de mens nog altijd tot gruweldaden in staat.

Welk beschavingsideaal kan ons nu nog inspireren? Is onze nieuwe held Superman, die staat voor wetenschap, techniek en maakbaarheid? Moeten we andere, niet-westerse waarden tot ideaal verheffen? Of heeft Beethovens ideaal toch niet aan geldigheid ingeboet?
Topintellectuelen uit de hele wereld discussiëren over de toekomst van onze beschavingsidealen. De Nexus-conferentie (voertaal Engels) wordt gevolgd door een uitvoering van Beethovens Negende Symfonie in het Concertgebouw.

Kijk voor meer informatie over inhoud, aanmelding en kosten op de website van het Nexus Instituut. De brochure kunt u hier downloaden in PDF-formaat.

De voordrachten op de conferentie zullen door de sprekers worden omgewerkt tot essays die in het voorjaar van 2011 in Nexus 57 zullen verschijnen.

Het Nexus Instituut
Het Nexus Instituut, opgericht in 1994, bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat. Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enig weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in de Europese humanistische traditie.

 

Nexus-conferentie

What’s Next for the West? Superman meets Beethoven.

11 juni 2010 van 10.00 tot 17.00 uur (concert om 20.15 uur)
In het Concertgebouw in Amsterdam