Agenda

Nagelaten teksten Willem Brakman (1922-2008)

Op 18 december as. wordt in Enschede een boek met nagelaten teksten van Willem Brakman gedoopt: ‘Voltreffer’. Omdat Brakman nog steeds voor moeilijk doorgaat zal het over ‘de humor in het werk’ van hem gaan.

‘Willem en ik hadden veel schik, dat is zo. Maar humor? Wat een raar begrip is dat toch. Iets als slagroom, die je over de werkelijkheid heen spuit om hem verdraaglijk te maken.
Toen wij eens over de Scheveningse waterpartij roeiden gebeurde er veel ongerijmds. Om te beginnen: we huurden aan de Haringkade een bootje. Ik bood hem bij het aan boord gaan mijn arm, maar die sloeg hij af. Wat er gebeurde was eerder dat hij zich halsoverkop in de boot liet vallen.
Hij krabbelde op. Ik nam de riemen ter hand, hem gaf ik de radiomicrofoon, zeggende ‘de waterpartij, vertel’, hopend op een van de vele verhalen uit zijn werk die zich hier afspelen.
Er gebeurde heel iets anders. In een breed getrokken kader dat het 19de-eeuwse spelevaren en de waterkleur diepgroen omvatte begon hij over wat zich onder wateroppervlakken afspeelt. Daar leefden diersoorten, vertelde hij, die het op de geslachtsdelen van argeloze zwemmers hadden voorzien. Je voelde ze langs je benen glijden, gereed om toe te happen…
Lachkriebels bekropen me, maar ik hield ze binnen. Goddank, later vernam ik – wat ik niet wist – dat hij doodsbang was voor water.
Wat men ernst en humor noemt zijn in de boeken van Brakman onscheidbaar vervlochten. Hij is het zelf.’ Aldus Wim Noordhoek.

Willem Brakman is geboren in 1922 te Den Haag, gestorven op 8 mei 2008 in Enschede. Hij was vele jaren arts (in allerlei hoedanigheden: militair arts, algemeen assistent in een ziekenhuis, huisarts). Zijn werk als arts belemmerde hem lange tijd om zijn grote literaire belangstelling tot actieve ontplooiing te brengen. Daarom verkocht hij in 1957 zijn huisartsenpraktijk en werd bedrijfsarts bij een aantal firma’s in Enschede. In 1983 trad Brakman terug als arts. Toen kwam zijn productie pas echt goed op gang.
Brakman debuteerde in 1961 met de roman ‘Een winterreis’, die in 1962 werd bekroond met de Lucy B. en C. W. van der Hoogtprijs.
Brakman was een ongekend productieve schrijver. Sinds 1961 produceerde hij aan de lopende band verhalenbundels, novellen en romans, waarvan hij er al meer dan 45 op zijn naam heeft staan.

Voltreffer, 25 essays , Willem Brakman. Samengesteld door Steven Brakman en Jan Kuijper.
Aan de bundel werd een speciale bijdrage geleverd door o.a Ary Langbroek, Wim Noordhoek, Albert Megens, Jan Mulder, Helga
Ruebsamen, Paul Silder, Winnie Sorgdrager, Bart Vervaeck en Gerben Wynia.

Zondag 18 december, 14.30 – 16.00 uur.
Theater Concordia
Entree: 7,50

Sprekers: Wim Noordhoek (VPRO), Jan Kuijper (Querido), Gerrit Jan Kleinrenserink (biograaf) en Peter den Oudsten (burgemeester Enschede).

Zie ook: www.wbrakman.nl