13 december 2009

Moderne Russische verhalen

In oktober 2009 verscheen bij uitgeverij het boek Moderne Russische verhalen. Deze dikke bundel geeft in zevenenveertig verhalen een fascinerend overzicht van de Russische literatuur van ongeveer 1920 tot nu. In het korte verhaal weerspiegelt de tijdgeest zich het scherpst, of het nu die van de roerige jaren twintig van de vorige eeuw is, de jaren dertig van terreur en vijfjarenplannen, de oorlogsjaren, de naoorlogse jaren van groeiende ontevredenheid over de beperkingen die de marxistische leer kunst en maatschappij oplegde, de jaren tachtig en negentig waarin pogingen werden gedaan het land te hervormen, de Sovjet Unie uiteenviel en Rusland in een diepe crisis verkeerde, of de huidige tijd van olie-boom, internet en een terugkeer naar een autoritaire regeringsvorm.

Interessant is dat Moderne Russische verhalen al deze decennia bestrijkt.

In Moderne Russische verhalen is werk opgenomen van een aantal auteurs die hier al enige bekendheid genieten, zoals Babel, Paustovski, Sinjavski, Tatjana Tolstaja, Vasili Grossman en Solzjenitsyn, maar ook van minder bekende schrijvers.

Voor liefhebbers van de Russische literatuur is dit een aantrekkelijke bundel. Prettig is dat de samenstellers in het voorwoord een duidelijke toelichting geven op hun selectiecriteria en dat zij in het nawoord de opgenomen auteurs in de context plaatsen van hun tijd en het op dat moment heersende politieke klimaat. Per schrijver is tot slot een korte biografische beschrijving opgenomen.

 

Moderne Russische verhalen

Samenstelling en vertaling: Arthur Langeveld en Madeleine Mes

Uitgeverij Atlas, € 44,90

Verschenen november 2009

Recent

21 november 2017

Reizen in een binnenwereld

20 november 2017

Het leven ontwijken

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Geloven in een god die niet bestaat
Door Bernadet

Op de titel De kunst van het niets doen reageerden veel mensen met: ‘Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen.’ Daar ging het boek echter niet over. Het ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met leven.

Lees meer