Agenda

Marita Mathijsen over De Romantische periode

vrijdag 9 oktober 2009, 16:00 – 18:00 uur in Spui25, Amsterdam.

Literatuur in de 19e eeuw was geen vrijblijvend vermaak. De schrijvers wilden de maatschappij verbeteren door aandacht voor sociale problemen, maar ook door aansluiting te zoeken bij internationale kunstbewegingen. Literatuur kreeg een unieke positie als middelaar tussen ideaal en werkelijkheid. De schrijver werd daardoor een bijzondere persoonlijkheid. Rond 1880 keren nieuwe jonge schrijvers zich tegen deze generatie en literatuur wordt weer iets voor een kleine groep geestverwanten. Marita Mathijsen, kenner van de 19e eeuw, vertelt over de veranderingen in die tijd. Daarbij legt zij dwarsverbanden tussen schilderkunst en letterkunde, tussen boekproductie en onderwijs, tussen politiek en literatuur. Met aandacht voor o.a. Willem Bilderdijk, Jacob van Lennep, Nicolaas Beets, Truitje Bosboom-Toussaint, Multatuli, Willem Kloos en Herman Gorter.

Deze serie colleges wordt live opgenomen in SPUI25, door Home Academy. Home Academy is een uitgeverij die hoorcolleges op audio-cd uitgeeft voor een breed publiek. Het fonds bestaat uit meer dan 60 titels op het gebied van o.a. filosofie, geschiedenis, literatuur en natuurwetenschappen. www.home-academy.nl

Programma
De Romantische periode
1. nationalisme in de literatuur
2. historisme, de historische roman en het historisch dichtverhaal
3. de topjaren van de Hollandse Romantiek: Jong Holland, Amsterdamse en Leidse kringen
4. De Gids en het ontstaan van de literaire kritiek, de functie van de tijdschriften
In dit college, dat ruwweg de jaren 1830-1840 omvat, laat Mathijsen zien hoe de literatuur gebruikt werd om een nationaal gevoel aan te kweken. Ze laat ook zien hoe de geschiedenis in de literatuur een overheersend thema wordt, en dat die geschiedenis ook een middel is om de maatschappij in goede banen te leiden. Mathijsen behandelt de hoogtepunten van de Hollandse Romantiek. In Leiden is een groep schrijvers die dweept met de buitenlandse Romantiek, in Amsterdam is een groep die streeft naar verbetering van de literatuur: die komen bij elkaar en dan wordt De Gids opgericht, het eerste tijdschrift met een serieuze kritiek. Mathijsen plaatst De Gids tussen andere tijdschriften.

Marita Mathijsen
Prof. dr. Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de 19e eeuw en in de editiewetenschap.

Aanmelden
Deze serie vindt plaats op vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur op de volgende data: 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober en 23 oktober. U dient zich voor elke bijeenkomst afzonderlijk aan te melden.

(bron: Spui25, www.spui25.nl) Foto gemaakt door (c) Eduard Lampe.