Agenda

Magna Graecia. Verkenning van het culturele landschap van Zuid-Italie

Donderdag 18 juni 2009, 20:00 – 22:00 uur in Spui25, Amsterdam. Toegang gratis, aanmelden is verplicht en kan via www.spui25.nl

Vanaf de vroege kolonisatie vanuit Griekenland (achtste eeuw v.Chr.) heeft Zuid-Italië gedeeld in de culturele bloei van Athene en Sparta, geleden onder de vernietigende invloed van Hannibal’s verblijf en geprofiteerd van het economische en culturele herstel onder Rome. Vooral Campania ‘felix’ laat daarvan vele schitterende voorbeelden zien. De geschiedenis van dit gebied in de periode na het verval van het Romeinse rijk is fascinerend. De invasies van de Saracenen vanaf 827, het bewind van de Noormannen tot de dood van Willem II (1189), de bloei onder Frederik II van Hohenstaufen, de opeenvolgende heerschappij van Anjou, Aragon en Bourbon en de moeizaam verworven eenheid van Italië door Garibaldi (1860), hebben het culturele landschap van Zuid-Italië diepgaand bepaald.

Sprekers:
Dr. Mathieu de Bakker, ‘Griekse literatuur in Zuid-Italië’. Mathieu de Bakker is verkozen tot UvA-docent 2008.
Dr. Thea Heres, ‘Kolonies, kastelen en kathedralen, over archeologie van Zuid-Italie’.

AUV- reis
De lezing vormt een inleiding op de 8-daagse AUV-reis Magna Graecia in oktober onder leiding van oud UvA-Latinist Hans Smolenaars. Aanmelding en meer informatie over de AUV-reis (18-25 oktober 2009): Linda Hoogendoorn. Mail naar: a.c.hoogendoorn@uva.nl

(bron: Spui25, www.spui25.nl)