14 februari 2009

Literaire Tijdschriften Online

De vier grootste, oudste en belangrijkste literaire tijdschriften van Nederland bundelen hun krachten in een formeel samenwerkingsverband voor distributie, promotie en relaties met de overheid. De redacties van De Gids, Hollands Maandblad, De Revisor en Tirade beogen door de oprichting van de Vereniging van Literaire Tijdschriften gezamenlijk hun positie verder te versterken.

De samenwerking is niet inhoudelijk of programmatisch, maar richt zich uitsluitend op de gebieden van verspreiding, media-aandacht en de verhouding met subsidieverstrekkers. Door de krachtenbundeling in de Vereniging van Literaire Tijdschriften kan de stijgende belangstelling van schrijvers en lezers voor culturele en literaire tijdschriften als hoogwaardig publicatieplatform optimaal worden benut en kunnen synergievoordelen worden behaald bij verspreiding, advertenties, publieke functie en verbreding van de financiële basis.

Een eerste samenwerking is de website www.literairetijdschriften.info, een plek waar je informatie en verwijzingen vindt naar alle belangrijke literaire tijdschriften: De Gids, Tirade, Hollands Maandblad, de Revisor, De Parelduiker en De Tweede Ronde. (Vereniging van Literaire tijdschriften)

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer