Literaire Tijdschriften Online

De vier grootste, oudste en belangrijkste literaire tijdschriften van Nederland bundelen hun krachten in een formeel samenwerkingsverband voor distributie, promotie en relaties met de overheid. De redacties van De Gids, Hollands Maandblad, De Revisor en Tirade beogen door de oprichting van de Vereniging van Literaire Tijdschriften gezamenlijk hun positie verder te versterken.

De samenwerking is niet inhoudelijk of programmatisch, maar richt zich uitsluitend op de gebieden van verspreiding, media-aandacht en de verhouding met subsidieverstrekkers. Door de krachtenbundeling in de Vereniging van Literaire Tijdschriften kan de stijgende belangstelling van schrijvers en lezers voor culturele en literaire tijdschriften als hoogwaardig publicatieplatform optimaal worden benut en kunnen synergievoordelen worden behaald bij verspreiding, advertenties, publieke functie en verbreding van de financiële basis.

Een eerste samenwerking is de website www.literairetijdschriften.info, een plek waar je informatie en verwijzingen vindt naar alle belangrijke literaire tijdschriften: De Gids, Tirade, Hollands Maandblad, de Revisor, De Parelduiker en De Tweede Ronde. (Vereniging van Literaire tijdschriften)

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer