14 februari 2009

Literaire Tijdschriften Online

De vier grootste, oudste en belangrijkste literaire tijdschriften van Nederland bundelen hun krachten in een formeel samenwerkingsverband voor distributie, promotie en relaties met de overheid. De redacties van De Gids, Hollands Maandblad, De Revisor en Tirade beogen door de oprichting van de Vereniging van Literaire Tijdschriften gezamenlijk hun positie verder te versterken.

De samenwerking is niet inhoudelijk of programmatisch, maar richt zich uitsluitend op de gebieden van verspreiding, media-aandacht en de verhouding met subsidieverstrekkers. Door de krachtenbundeling in de Vereniging van Literaire Tijdschriften kan de stijgende belangstelling van schrijvers en lezers voor culturele en literaire tijdschriften als hoogwaardig publicatieplatform optimaal worden benut en kunnen synergievoordelen worden behaald bij verspreiding, advertenties, publieke functie en verbreding van de financiële basis.

Een eerste samenwerking is de website www.literairetijdschriften.info, een plek waar je informatie en verwijzingen vindt naar alle belangrijke literaire tijdschriften: De Gids, Tirade, Hollands Maandblad, de Revisor, De Parelduiker en De Tweede Ronde. (Vereniging van Literaire tijdschriften)

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer