Agenda

Literaire tijdschriften: kweekvijvers of kasplantjes?

Agenda

Vrijdag 22 maart gaan redacteurs van de literaire tijdschriften Tirade, Terras, Das Magazin, Liter, De Revisor, Strak en Avantgaerde  in gesprek met elkaar over de atelierfunctie van literaire bladen in tijden van economische valorisatie. Wat zoveel wil zeggen als; Wat is heden ten dage nog de waarde van een publicatie in een literair tijdschrift. Xandra Schutte is gespreksleidster.

Stichting Perdu organiseert De Literaire Subsidieloterij naar aanleiding van de onlangs door het Prins Berhard Cultuurfonds toegekende subsidies voor vier literaire tijdschriften, maar kijkt verder dan de institutionele kant.

Het volgende wordt ter discussie gesteld: welke functie vervult het literaire tijdschrift binnen het literaire veld? Hoe wordt kwaliteit gewaarborgd, welke rol speelt digitalisering? Hoe verhoudt het subsidiebeleid dat bij de beoordeling van de subsidieaanvragen de criteria van inhoudelijke kwaliteit, digitalisering, publieksbereik en marketingstrategie als speerpunten hanteerde zich tot de atelierfunctie van literaire tijdschriften? Mogen literaire tijdschriften een speeltuin voor schrijvers zijn of moeten ze zich richten op een groter publiek? Met deze en andere vragen daagt Perdu de deelnemende redacteuren uit om te reflecteren op de huidige stand van zaken.

Met oog op het recent verschenen essay Het atelier waar de inkt nog nat is van Christiaan Weijts vraagt Perdu zich af in hoeverre deze geldinjectie – van structurele subsidiëring is immers geen sprake – de ateliersfunctie veiligstelt en de poëzie ten goede komt. Er zijn echter ook tijdschriften die, bewust of noodgedwongen, een andere weg bewandelen. Ook zij zijn uitgenodigd voor een inhoudelijke discussie.

Perdu
Kloveniersburgwal 86, 1012CZ Amsterdam


Vrijdag 22 maart
Zaal open: 20.00
Begin: 20.30

Toegang: 10 €/5
Reserveren: www.perdu.nl