Literair Nederland 20 jaar, een leven lang liefde voor lezen

door Menno Hartman

Op zoek naar waarheid en onafhankelijkheid is de titel van een recensie die onlangs, enige dagen voor de 20ste verjaardag van Literair Nederland op 15 december 2022, op de site verschijnt. Het zou evengoed de leidraad voor deze site kunnen vormen. Ik zou daaraan willen toevoegen: op zoek naar goede literatuur, zonder sensatiezucht of relletjes. Literair Nederland ontstond in een heel ander tijdperk van het internet, in internettermen is de website werkelijk oeroud. Bij het eerste decennium schreven we daar iets over: Literair Nederland 10 jaar oud; hoe het begon.

Er is veel minder veranderd in het tweede decennium dan in het eerste: een gestage stroom van aandachtig en met liefde geschreven en soms sprankelende beschouwingen over interessante boeken, geredigeerd door een redactie die een standaard hanteert van hoe een goede recensie eruit zou moeten zien.

Het hart van de site wordt uiteindelijk toch gevormd door de recensenten, een wisselend corps van niet-professionele maar zeer goede en ervaren lezers, die afgewogen formuleren waarom een boek wel of niet de moeite waard is, die de tijd hebben, en de ruimte. We kiezen daarbij breed: zorgen dat mannelijke en vrouwelijke auteurs evenals mannelijke en vrouwelijke recensenten gelijkelijk bediend worden. En boeken van veel verschillende uitgevers! En afkomstig uit verschillende landen. Ook in de genres trachten we een goede verdeling te maken: voldoende poëzie, essay, oorspronkelijke en vertaalde boeken van minder bekende auteurs. Het archief toont in één oogopslag hoe divers dat uitpakt. Bestsellers komen er bij ons wellicht  bekaaid af: daarvoor is immers al aandacht genoeg.

Een leven lang liefde voor lezen, dat is toch wel het uitgangspunt. Een uitgangspunt dat letterlijk tot verrassende uitbreiding heeft geleid. Twee redacteurs, Carolien Lohmeijer en Mohana van den Kroonenberg hebben zich sterk gemaakt voor een belangrijke uitbreiding van onze website. Vanaf 15 december is Jong Literair Nederland online, onder dat motto: ‘Een leven lang liefde voor lezen’. Want voor wie leest is er geen helder onderscheid tussen de kinder-, jeugd, young adult en zogenaamde volwassenenliteratuur. De meeste lezers doorlopen alle stadia, en niet noodzakelijk lineair. Op borrels van Literair Nederland merkten we — toen we een aantal recensenten om een causerie vroegen— hoe verknocht ze waren aan bepaalde jeugdboeken. Waarom die geforceerde scheiding in stand houden?

Het derde decennium van Literair Nederland wordt er dus een waarbij we twee sites runnen, maar de stukken zijn deels door dezelfde mensen geschreven. Als de sites elkaar aanvullen lukt het lezers misschien ook geïnteresseerd te raken in boeken die op het oog net een andere generatie aanspreken. Want goede literatuur doorbreekt grenzen, ook leeftijdsgrenzen.

Een feestelijker begin van de toekomst konden we ons niet wensen. Op Literair Nederland en op Jong Literair Nederland kunt u altijd terecht voor de beste suggesties voor wat te lezen. Graag bedank ik wie dit alles mogelijk maken: de redactie van Ingrid van der Graaf, Mohana van den Kroonenberg, Anky Mulders, Daan Lameijer, Carolien Lohmeijer,  en voor de techniek Samuel groot Wassink.

Wilt u ook meewerken aan een van deze boeiende sites? Mail ons dan: redactie@literairnederland.nl. Wilt u financieel bijdragen, immer noodzakelijk, dat kan ook. Dank!Om Literair Nederland draaiende te houden, zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt ons steunen via de rode knop. Waarvoor onze hartelijke dank!

Recent

26 december 2023

Beste boeken van 2023

26 december 2023

Een oeverloos bestaan

22 december 2023

Zoektocht naar Nataraja

Literair Nederland - 10 jaar geleden

02 januari 2014

Ontroerende bundel met gewaagde titel Ontroerende bundel met gewaagde titel
Recensie door Albert Hogeweij

Als er een prijs bestond voor de gewaagdste titel voor een dichtbundel zou Nog een grap, de laatste van Nachoem M. Wijnberg, die haast niet kunnen ontlopen. De verhouding tussen poëzie en grappen is immers een moeizame sinds Remco Camperts misprijzends oordeel: ‘Sinds Buddingh’/ verwachten veel mensen/ van poëzie/ een avondje lachen.// Dat is geen vooruitgang/ geloof ik/ maar eerder een stap achteruit.’