Agenda

Lezing: Dagboeken uit kamp Vught

Dagboeken van mensen die de concentratiekampen van binnenuit beschrijven, zijn bijzonder schaars.  Op zondag 7 februari neemt Neerlandicus Bettine Siertsema een aantal dagboeken van gevangenen uit kamp Vught onder de loep in Nationaal Monument Kamp Vught.

Bekend zijn de dagboeken van de joodse student David Koker uit Amsterdam en Helga Deen uit Tilburg. ‘Lieve, lieve jongen laat je gedachten en verlangens de mijne kruisen…,’ schrijft Helga in 1943 in een brief aan haar vriend Kees. Het zijn haar laatste woorden vanuit kamp Westerbork, vlak voordat zij in Sobibor vermoord wordt. Helga hield een dagboek bij in kamp Vught, een aangrijpende en ontroerende getuigenis van het dagelijks leven in een concentratiekamp. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen liefde en afkeer, tussen wanhoop en optimisme.

‘Ik hoop vurig dat alles wat ik hierin heb geschreven nog eens de buitenwereld zal bereiken’ schreef Klaartje de Zwarte-Walvisch (32). Gedurende een maandenlange gevangenschap in concentratiekamp Vught hield zij heimelijk een dagboek bij. Klaartje beschreef gedetailleerd hoe joodse gevangenen vernederingen moesten ondergaan. Het bestaan van dit dagboek werd bekend gemaakt in de tv-serie De Oorlog in november 2009 en kreeg veel media-aandacht.

Veel Nederlandse overlevenden konden pas na hun gevangenschap hun ervaringen in dagboeken en memoires kwijt. Zij beschrijven elk op eigen wijze hun ervaringen. Minder bekende schrijvers als Hellema (pseudoniem van Alexander van Praag) geven inzicht in de manier hoe mensen omgaan met hun gevangenschap in een concentratiekamp. Siertsema leest een aantal fragmenten voor van deze krachtige en boeiende ego-documenten en licht de context hiervan toe.

Bettine Siertsema bestudeerde alle tot 2005 gepubliceerde Nederlandse ‘egodocumenten’. Zij schreef hierover het boek Uit de diepten en is bekend als expert op het gebied van deze getuigenissen.

 

Lezing: Dagboeken uit kamp Vught

Zondag 7 februari
Aanvang: 14.15 uur
Entree: € 3,- of  € 2,- voor Vriend/student/CJP
Reserveren: 073 656 67 64 of via www.nmkv.nl
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met de Lambertusstichting uit Vught.
Op 7 februari is er om 13.00 uur een extra rondleiding door het herinneringscentrum, naast de vaste zondagrondleiding van 14.00 uur.

 
 

Dit is om nooit meer te vergeten
Dagboek en brieven van Helga Deen ? 1943 

Auteur: Helga Deen
Verschenen bij: Uitgeverij Balans
Prijs: € 15,-

Dee-Vergeten-oms¥ 

Alles ging aan flarden

Het oorlogsdagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch

 
Auteur: Klaartje de Zwarte-Walvisch
Verschenen bij: Uitgeverij Balans
Prijs: € 17,95

 Klaartje de Zwarte

 

Uit de diepten

 

Auteur: Bettine Siertsema
Verschenen bij: Uitgeverij Skandalon
Prijs: € 19,50